Klub akcionárov bude mať zastúpenie v predstavenstve VVS

Novým členom predstavenstva Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti sa stane Daniel Kratky, člen správnej rady Klubu akcionárov VVS. Rozhodli o tom členovia dozornej rady VVS. Za člena predstavenstva Kratkeho navrhli akcionári VVS s podporou Klubu akcionárov. V zmysle smerníc VVS samotnému rozhodnutiu o menovaní predchádzalo vypočutie (tzv. hearing) členmi dozornej rady a preukázanie odbornej spôsobilosti a nezávislosti kandidáta.  ,,Voľbu do orgánov VVS vnímam […]

Vznikol poradný orgán Klubu akcionárov

Pravidelné garantované vyplácania výnosov akcionárom má v expertnej skupine VVS presadzovať zástupca Klubu akcionárov. Každoročný výnos vyplácaný akcionárom pritom má byť minimálne 10 násobne vyšší, ako výnosy, ktoré Východoslovenská vodárenská spoločnosť vyplácala akcionárom doteraz. To je mandát, ktorý zástupcovi klubu  dal novovytvorený poradný orgán správnej rady Klubu akcionárov na svojom prvom zasadnutí. Tvoria ho starostovia a primátori […]

Vodárne chcú do roka vydávať zamestnancom akcie

Košice (4. júl 2022) – Expertnú skupinu pre prípravu zamestnaneckých akcií vymenoval generálny riaditeľ Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti. Jej úlohou je pripraviť právne a ekonomicky realizovateľný spôsob vydávania zamestnaneckých akcií pre pracovníkov VVS. Majú v nej zastúpenie odborári i akcionári spoločnosti. ,,V otázke prístupu k zamestnancom musíme ísť ďalej, musíme im dať pocit spoluúčasti na riadení firmy, […]

Akcie pre zamestnancov chcú odbory i akcionári

Zamestnanecké akcie, ako benefit pre pracovníkov Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. (VVS), sú predmetom memoranda o porozumení, ktoré dňa 23. júna 2022 podpísali zástupcovia Odborového združenia DREVO LESY VODA (OZ DLV) a Klubu akcionárov VVS (KA). Obe strany ním deklarujú záujem nájsť možnosti vydávania tzv. zamestnaneckých akcií ako benefitu pre zamestnancov. ,,S návrhom zamestnaneckých akcií ako benefitu […]

Konalo sa prvé riadne valné zhromaždenie Klubu akcionárov VVS

23. júna 2022  – Na valnom zhromaždení Klubu akcionárov Východoslovenskej akciovej spoločnosti, a.s., sa akcionári Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., (VVS) združení v Klube akcionárov oboznámili so zákonnými možnosťami, za ktorých  je možné, aby VVS každoročne vyplácala finančné plnenie v súvislosti s ich akcionárskym vzťahom. Jednou z vhodných možností, o ktorej akcionári rokovali, je emisia aj iných cenných papierov […]

Valné zhromaždenie Klubu akcionárov VVS

Vedenie Klubu akcionárov VVS, a.s. zvolalo valné zhromaždenie na dňa 23.06.2022 so začiatkom konania o 12:30 v Congress Hotel Centrum Košice. Na valné zhromaždenie pozýva riadnych členov Klubu akcionárov VVS, ale aj záujemcov a čakateľov o členstvo, nakoľko to Klub vníma ako príležitosť spoznať očakávania aj týchto obcí a miest. Program valného zhromaždenia si môžete prečítať v samotnej pozvánke.

Klub akcionárov vyzval odbory na pokračovanie rokovaní k téme zamestnaneckých akcií

Vedenie Klubu akcionárov VVS zaslalo zástupcovi zamestnancov VVS, a.s. Slavomírovi Michalskému návrh o pokračovanie rokovaní k téme zamestnaneckých akcií, ktorých sa Klub akcionárov zúčastnil v roku 2020 na základe podnetu RNDr. Babincovej, bývalej predsedníčky ZZV pri VVS, a.s. Košice. V predmetnej veci bolo na jeseň roka 2020 prijaté rozhodnutie o potrebe prípravy analýzy možností vydávania zamestnaneckých akcií na spoločnom rokovaní […]

Rozdelenie akcionárov vodárňam škodí

Výsledky hlasovania mimoriadneho valného zhromaždenia Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti ukázali dva zásadné fakty. V prvom rade význam a dôležitosť vzniku klubu akcionárov a v druhom rade prehlbujúce sa rozdelenie akcionárov na tábor veľkých miest a tábor menších miest a obcí. Toto delenie, ktoré sa prehĺbilo po avizovanej snahe mesta Košice ovládnuť celú VVS, považujeme za veľmi […]

Poďakovanie a podpora Andrei Turčanovej

V mene Klubu akcionárov VVS ďakujeme primátorke Prešova Andrei Turčanovej za doterajšiu prácu na pozícii podpredsedníčky predstavenstva Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Zároveň sme radi, že aj po vzdaní sa funkcie podpredsedníčky, ostala v predstavenstve a je tak zástupkyňou hlasu ,,veľkých akcionárov“ vo VVS.  Zároveň by sme chceli pani Andrei Turčanovej vyjadriť podporu v osobnom živote. Nikto z nás si nedokáže […]

Akcionári vodární navrhujú Košiciam konštruktívny postup

Akcionári Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. (VVS), vyzvali poslancov Košíc, aby  navrhli kandidátov do orgánov VVS. Cieľom je upokojenie vzniknutej situácie okolo VVS, a.s., ktorá  podľa nich poškodzuje spoločnosť. Vyplýva to z listu, ktorý adresoval Klub akcionárov VVS, a.s., o.z. poslancom mestského zastupiteľstva Košíc. ,,S nemalým rozčarovaním, a hlbokým poľutovaním sledujeme v poslednom období boj o […]