ADMINISTRÁTOROM EMISIE DLHOPISOV VVS BUDE SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA

Slovenská sporiteľňa ako finančný poradca Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti bude administrátorom emisie Dlhopisov Voda spieva I., ktorých emitentom je VVS. Emisia v objeme do 40 miliónov eur je určená výhradne pre mestá a obce, ktoré sú jej akcionármi. Samosprávam, ktoré sa do dlhopisového programu zapoja, umožní získať každoročne takmer 16-násobne vyšší výnos než boli ich príjmy z dividend. […]

PREŠOV PREJAVIL ZÁUJEM O DLHOPISY VVS 

Mesto Prešov má záujem rokovať o Dlhopisovom programe garantovaných výnosov Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti. Vyplýva to z Memoranda o spolupráci, ktoré podpísali zástupcovia VVS a Prešova. Po Košiciach, ktoré deklarovali rovnaký záujem už v závere minulého roka je Prešov druhý najväčší akcionár VVS a s Košicami ovládajú vyše 28% akcií VVS. Dlhopisy, ktoré mestám a obciam zabezpečia 16- násobne vyšší výnos, pritom […]

Roadshow – Dlhopisový program garantovaných výnosov ™

Už o niekoľko dní začne 10 dňová informačná kampaň pre akcionárov Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., ktorú organizačne zabezpečuje Klub akcionárov VVS spoločne s Východoslovenskou vodárenskou. Dlhopisový program garantovaných výnosov a prvú emisiu Dlhopisov Voda spieva I. môže priniesť akcionárom každoročne až takmer 16-násobne vyššie výnosy. Nenechajte si preto ujsť spoločné stretnutie, kde Vám poskytneme všetky potrebné informácie. Rozpis […]

Voda zaspieva tým, ktorí sa o ňu starajú

Rozhlas a televízia Slovenska, Východoslovenská vodárenská spoločnosť a Klub akcionárov Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti vyhlasujú prvý ročník ocenenia „VODA SPIEVA“. Program, ktorý svojim charakterom nadväzuje na jednu z najúspešnejších show RTVS Zem spieva, bude oslavou vody a ocenením tých, ktorí sa o ňu starajú. RTVS prostredníctvom televíznych obrazoviek vyzve divákov, aby posielali svoje tipy na jednotlivca, firmu, alebo mesto […]

PORADNÝ ORGÁN KLUBU AKCIONÁROV ODOBRIL DLHOPISOVÝ PROGRAM

Poradný orgán správnej rady Klubu akcionárov VVS sa vo štvrtok 04.05.2023 podrobne zaoberal pripravovanými krokmi VVS a po dôkladnej diskusii im vyjadril podporu. Primátori a starostovia, ktorí sú členmi poradného orgánu, však odporučili vedeniu Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti i Klubu akcionárov sústrediť sa na kvalitné odkomunikovanie pripravovaných krokov všetkým akcionárom, vzhľadom na ich dôležitosť. V prvom rade si členovia poradného […]

VVS schválilo dlhopisový program, ktorý akcionárom prinesie 16-násobné výnosy

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. napĺňa požiadavku akcionárov a spúšťa Dlhopisový program garantovaných výnosov. Samosprávy, ktoré sa rozhodnú do programu vstúpiť, získajú každoročne takmer 16-násobne vyšší výnos, ako doteraz. Emisiu dlhopisov v objeme 40 mil. EUR schválilo predstavenstvo i dozorná rada VVS. Dlhopisový program garantovaných výnosov pripravilo vedenie VVS v priamej reakcii na požiadavku akcionárov volajúcich po každoročnej […]

Klub akcionárov podporí komunikáciu dlhopisového programu VVS

Klub akcionárov VVS podporí Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť v komunikácii s akcionármi a poskytne akcionárom poradenstvo v otázke vydávania dlhopisov. Vyplýva to z memoranda, ktoré Klub akcionárov a VVS podpísali. Klub využije svoje know-how a roky budovaný intenzívny vzťah s akcionármi, aby podporil úspešnosť dlhopisového programu. Spolu s VVS bude zabezpečovať sériu  spoločných prezentácií pre akcionárov VVS (tzv. ,,roadshow“), poradenstvo […]

KOŠICE PREJAVILI ZÁUJEM O DLHOPISY VVS

Mesto Košice má záujem rokovať o dlhopisovom programe Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti. Nevylučuje, že sa doň zapojí. Podobne má záujem aj o ďalšie programy, ktoré inicioval Klub akcionárov VVS. Vyplýva to z Memoranda o vzájomnom porozumení a spolupráci, ktoré podpísali zástupcovia VVS a mesta Košice. ,,Mesto Košice berie na vedomie iniciatívu Klubu akcionárov VVS, a.s. a […]

Košice a Prešov budú mať zastúpenie v predstavenstve VVS

Klub akcionárov víta voľbu zástupcu Košíc Ladislava Lörinca a zástupcu Prešova Martina Ďurišina do predstavenstva Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Vidí v tom začiatok novej éry vzťahov medzi vodárňami a mestom Košice. ,,Košice a Prešov sú najväčším akcionármi vodární, považujeme preto za prirodzené, ich zastúpenie v orgánoch spoločnosti. Doterajší stav, keď Košice zastúpenie vo vedení VVS nemali, nebol šťastný. Napätie […]