Vodárne žiadajú NKÚ o kontrolu

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. vyzvala Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky (NKÚ) na kontrolu Dlhopisového programu garantovaných výnosov. Reaguje tak na prekvapivé správanie NKÚ z posledných dní.

Najvyšší kontrolný úrad sa v ostatnom období opakovanie v médiách vyjadroval k Dlhopisovému programu garantovaných výnosov bez toho, aby si od vodární vyžiadal čo i len jediný dokument, nieto ešte kompletné podklady, prevyšujúce 150 strán. Vodárne sa voči neodbornosti výstupov NKÚ ostro ohradili.

Najvyšší kontrolný úrad tak v utorok 6. februára začal vo VVS kontrolu a v súvislosti s výkonom „kontroly vo vybraných vodárenských spoločnostiach“ doručil „Vyžiadanie podľa § 17 zák. č. 39/1993 Z.z.“ o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky, v ktorom  okrem iného žiadal predložiť v bode 36 materiály týkajúce sa emitovania dlhopisov Voda spieva I. Uzavreté zmluvy s obcami/mestami.

Už nasledujúci deň však vodárne od NKÚ obdržali dokument s názvom „Oznámenie k ,Vyžiadaniu podľa § 17 zák. č. 39/1993 Z.z.‘“, v ktorom im oznamuje, že vypúšťa bod 36 z Vyžiadania a že pôvodný bod 37 sa označuje ako bod 36. Bez akéhokoľvek vysvetlenia.

Východoslovenská vodárenská spoločnosť zaslala NKÚ list, v ktorom žiada o revokáciu tohto rozhodnutia a aby úrad naopak zahrnul do kontroly aj Dlhopisový program garantovaných výnosov. Za predpokladu, že by NKÚ nemohol vyhovieť žiadosti VVS, vedenie vodární žiada, aby úrad vnímal stanovisko VVS ako podnet právnickej osoby pre zostavenie plánu kontrolnej činnosti a zaradenie kontroly Dlhopisového programu garantovaných výnosov do plánu kontrolnej činnosti NKÚ. Vedenie VVS je presvedčené, že kontrola NKÚ nemôže konštatovať nič iné, než to, že postup VVS je plne v súlade so zákonom.  

„Správaniu NKÚ nie celkom rozumieme, môžeme len špekulovať, prečo po silných vyjadreniach, napríklad o údajnej hrozbe privatizácie VVS a po ďalších výpadoch, ktoré NKÚ aktívne šíril medzi akcionárov, hoci k nim nemal akýkoľvek podklad, zrazu zo dňa na deň zmenil názor a už nechce program kontrolovať. Môžeme sa len domnievať, že nález hovoriaci, že všetko je v súlade so zákonom, by mohol uviesť niektorých jeho pracovníkov do nepríjemného svetla… Ale to sú len špekulácie, ktoré nám neprináležia. Dlhopisový program garantovaných výnosov sme pripravovali niekoľko rokov, pracovali na ňom tímy odborníkov na oblasť práva i ekonómie, prešiel niekoľkými stupňami schvaľovania akcionármi, v orgánoch VVS vrátane valného zhromaždenia, a tak si za ním plne stojíme. Vieme, že je v súlade s platnou legislatívou, že je legitímny, že nikoho z akcionárov nepoškodí, práve naopak, tým, ktorí doň vstúpia, prinesie len benefity, a preto chceme, aby ho Najvyšší kontrolný úrad podrobil kontrole a potvrdil to, čo hovoríme. Nález NKÚ potvrdzujúci, že Dlhopisový program je pripravený lege artis, považujeme za ten najlepší spôsob, ako raz a navždy  zastaviť šírenie nezmyslov, ktorých nositeľmi sa v poslednom čase stali niektorí akože odborníci, prípadne akože politici, ktorí si na ňom robia svoju kampaň,“ komentoval Daniel Kratky, člen predstavenstva VVS a člen správnej rady Klubu akcionárov VVS. 

Zmyslom Dlhopisového programu garantovaných výnosov VVS, ktorý je určený  pre mestá a obce, ktoré sú akcionármi VVS, je umožniť im získať reálny predikovateľný každoročný výnos plynúci z vlastníctva cenných papierov VVS. 

Výnosy z dlhopisov VVS Voda spieva I. znamenajú pre mestá a obce až 16-násobne vyššie ročné príjmy, ako im doteraz priemerne plynuli vo forme dividend z akcií VVS. 

Príklad: 

Ak výnos typického akcionára VVS (5200 akcií) z dividend doteraz predstavoval v priemere 260 EUR ročne, v rámci Dlhopisového programu garantovaných výnosov môže získať až 4.143 EUR brutto, a to každý rok, počas najbližších 20 rokov.

Aby obce nemuseli na získanie dlhopisov používať vlastné financie, program im umožňuje získať dlhopisy VVS dočasnou de facto zámenou za akcie vodární. Po uplynutí splatnosti dlhopisov ich obce a mestá predložia VVS a dostanú späť svoje akcie. Požiadať o spätnú zámenu však môžu aj skôr.

Emisiu dlhopisov Voda spieva I. schválila Národná banka Slovenska.