PODPORTE NÁS DAROM

Číslo účtu:

4027841449

Kód banky:

7500

IBAN:

SK26 7500 0000 004027841449

Banka:

Československá obchodná banka

KTO SME

Klub akcionárov VVS bol, založený mestami a obcami, ktoré sú akcionármi Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti (VVS). Našou úlohou je chrániť práva a presadzovať záujmy akcionárov VVS. Činnosť klubu je financovaná na základe dobrovoľných príspevkov či darov.

ČO ROBÍME

Akcionári VVS požiadali Klub akcionárov VVS, aby pripravil riešenie na obchodovanie s akciami VVS, prostredníctvom fondovej štruktúry. Tento fond bude financovaný z dobrovoľných príspevkov miest a obcí, ktoré budú zároveň kontrolovať činnosť fondu. Cieľom je zachovanie akcií VVS v rukách súčasných akcionárov. Našim zámerom je ochrániť VVS pred vstupom súkromného sektora.

AKO NÁS PODPORIŤ

Ak aj Vám záleží na tom, aby VVS ostala v rukách miest a obcí, prosím podporte nás svojim finančným príspevkom. Uvítame aj inú ako finančnú pomoc, ktorú budeme môcť využiť. Vaše peniaze budú primárne použité na krytie nákladov súvisiacich so vznikom investičného fondu akcionárov VVS.

Môžete nás podporiť jednorazovým darom, alebo pravidelným príspevkom cez trvalý platobný príkaz z Vášho účtu.

Kontakt

Neviete ako postupovať? Potrebujete darovaciu zmluvu? Napíšte nám.

Klub akcionárov Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., o.z.

Sídlo: Hlavné námestie 356/5, 81101 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika

Korešpondenčná adresa: Klub akcionárov Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., o.z.

P.O.BOX 129, 040 11 Košice

IČO: 52861058

Registračné číslo: VVS/1-900/90-58096

Registrový úrad: Ministerstvo vnútra SR

JUDr. Ľubomír Čigáš
Riaditeľ
cigas@klubakcionarov.sk

Kontakt

Telefón: +421 907 091 945

Všeobecný mail: info@klubakcionarov.sk

Mail na noviny: noviny@klubakcionarov.sk

Aké výnosy môže mať Vaše mesto/obec?

Ak chcete zistiť, ako by vyzerali každoročné výnosy pre vaše mesto/obec v prípade presadenia návrhov Klubu akcionárov VVS, pokračujte vyplnením formuláru nižšie a my vás budeme kontaktovať e-mailom.

Od vzniku Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. až doteraz,  spoločnosť vyplatila akcionárom na dividendách v priemere 5 centov na akciu ročne. Klub akcionárov VVS považuje tieto výnosy za nedostatočné a požaduje, aby VVS, a.s. navýšila sumu výnosov pre akcionárov aspoň desaťnásobne.

Výpočet ročného výnosu pre Vaše mesto/ obec Vám doručíme na nižšie zadanú e-mailovú adresu.