Vodárne reagujú na výpady NKÚ

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. v spolupráci s jej akcionárskym klubom, pripravila pre členov Združenia miest a obcí Slovenska odpovede na všetky upozornenia Najvyššieho kontrolného úradu týkajúce sa Dlhopisového programu garantovaných výnosov.

VVS tiež poukázala na prekvapivo vysokú mieru neodbornosti, ktorú materiál, ktorého časti sa už objavili aj v médiách, vykazuje. 

,,Táto aktivita NKÚ je podľa nášho presvedčenia ultra vires, teda mimo rámec jeho oprávnení. Privítali by sme ju, ak by dokument vypracovaný NKÚ niesol pečať odbornosti, komplexnosti a objektívnosti. NKÚ pri tvorbe svojej informácie pre členov ZMOS zjavne nesledoval ani jeden z týchto atribútov. Inak by si od VVS vyžiadal kompletnú transakčnú dokumentáciu Dlhopisového programu garantovaných výnosov v rozsahu približne 150 normostrán a nepoužíval by ako jediný zdroj informácií webovú stránku dlhopisového programu, ktorá v zásade pojednáva iba o emisii dlhopisov Voda Spieva I, čo je len jeden menší diel veľkej skladačky nášho dlhopisového programu,“ uvádza v informácii pre členov ZMOS-u Východoslovenská vodárenská spoločnosť. 

Celé znenie listu, ktoré obsahuje vysvetlenie ku všetkým výhradám NKÚ, je na tomto odkaze

Zo strany NKÚ ide už o druhý, rovnako neodborný, ale predovšetkým ničím nepodložený výpad voči VVS. Vodárne preto pripravujú predstaviteľom NKÚ možnosť obhájiť svoje počínanie pred súdom. Takéto útoky na VVS totiž môžu spoločnosti spôsobiť konkrétne vyčísliteľné materiálne a ťažko vyčísliteľné reputačné škody.

Jednu žalobu v súvislosti so zavádzajúcimi výrokmi predsedu NKÚ Ľubomíra Andrassyho o údajnom ohrození dodávok vody a údajnej skrytej privatizácii VVS už vodárne podali.