POĎME SPOLU DO ĎALŠÍCH ZMYSLUPLNÝCH KROKOV!

Klub akcionárov spojil v prvom kroku menších akcionárov, ktorí mali potrebu ušetriť na nákladoch. Následne spojil veľkých akcionárov s malými, aby spoločne presadili zmenu stanov, vďaka ktorej všetci ušetria. Vznikom Klubu akcionárov bol vytvorený subjekt, ktorý dokáže koordinovať činnosť akcionárov tak, aby boli zohľadnené záujmy čo najväčšieho počtu z nich a bude zastupovať členov aj […]

Jedenáste vydanie novín Klubu akcionárov

V jedenástom vydaní sa dočítate:

PARLAMENT STOPOL PRIVATIZÁCIU VODÁRNÍ – Novelu Zákona o verejných vodovodoch a kanalizáciách vítajú vodári i mesto Košice, Klub akcionárov VVS však upozorňuje na jej nedostatky.

Desiate vydanie novín Klubu akcionárov

V desiatom vydaní sa dočítate:
Reakcia generálneho riaditeľa VVS Stanislava Hrehu na obvinenia. Dôkladné preverenie víta – verí, že ho očistí a konečne ukončí mediálne útoky.

Deviate vydanie novín Klubu akcionárov

V deviatom vydaní sa dočítate:
Po Čerhove chcú predať akcie VVS aj ďalšie obce. Klub akcionárov VVS navrhol zmenu stanov, ktoré by mali umožniť zachovať cenné papiere v rukách miest a obcí.

NKÚ: Bez zmeny legislatívy nie je možné obmedziť prevoditeľnosť akcií

Na nedostatočnú legislatívu v súvislosti s prevodom akcií vodárenských spoločností upozorňuje aj Najvyšší kontrolný úrad. Podľa NKÚ môže dokonca vyústiť až do straty kontroly nad vodou. Podľa NKÚ bez zmeny legislatívy nie je možné úpravou stanov obmedziť prevoditeľnosť akcií len na mestá a obce. Viac sa dočítate TU Celú správu NKÚ nájdete TU

Návrh riešenia ochrany záujmov VVS

Vstupu súkromného kapitálu do Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a teda aj tichej privatizácii, sa dá zabrániť. Klub akcionárov VVS pracuje na založení Investičného fondu akcionárov VVS. Výkup akcií prostredníctvom tohto fondu zabezpečí, aby akcionári, ktorí prejavia záujem predať svoje akcie, mali v prípade, ak žiaden z existujúcich akcionárov nevyužije svoje predkupné právo, príležitosť predať akcie subjektu, […]

Koncept riešenia obchodovania s akciami VVS

Na stretnutí akcionárov VVS, ktoré sa konalo dňa 06.08.2020, prezentoval Klub akcionárov VVS návrh konceptu riešenia obchodovania s akciami VVS. Akcionári na predchádzajúcom stretnutí (15.07.2020) požiadali Klub akcionárov VVS, aby pripravil analýzu a návrh koncepčného riešenia na problematiku obchodovania s akciami VVS prostredníctvom fondovej štruktúry, dobrovoľnými príspevkami obcí/miest s cieľom zachovania charakter akcionárskej štruktúry VVS, tak […]