Návrh riešenia ochrany záujmov VVS

Vstupu súkromného kapitálu do Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a teda aj tichej privatizácii, sa dá zabrániť.

Klub akcionárov VVS pracuje na založení Investičného fondu akcionárov VVS. Výkup akcií prostredníctvom tohto fondu zabezpečí, aby akcionári, ktorí prejavia záujem predať svoje akcie, mali v prípade, ak žiaden z existujúcich akcionárov nevyužije svoje predkupné právo, príležitosť predať akcie subjektu, ktorý je založený a pod kontrolou súčasných akcionárov VVS. Takto sa z dlhodobého hľadiska zabezpečí, aby bez ohľadu na početnosť akcionárov, ktorí budú predávať akcie, vždy existovala možnosť a príležitosť, aby ich namiesto súkromníka mohol vykúpiť Investičný fond a akcie VVS tak ostali v rukách miest a obcí.

Návrh Klubu akcionárov VVS na úpravu v stanovách vodárenskej spoločnosti nájdete TU