Starosta musí dať všetko zo šuflíkov preč

Inšpiratívne príbehy obcí. Ako ste to zvládli vy? V minulom čísle novín sme vám priniesli informácie o tom, ako to s vodovodom a kanalizáciou vyriešili v obci Záborské. V tomto čísle pre vás máme ako ďalšiu inšpiráciu obec Ostrovany, ktorá má 2400 obyvateľov. Ako vyriešili vodu a kanál? Odkiaľ čerpali zdroje? S akými problémami sa […]

Obce majú možnosť kontrolovať, kde končí obsah žúmp.

V minulom čísle klubových novín sme sa venovali aj porovnaniu toho, či je pre obyvateľov výhodnejšia žumpa alebo kanalizácia. Vyčíslenie ukázalo výsledok jasne v prospech kanalizácie. Keďže mnoho obcí na východnom Slovensku dodnes nemá dostupnú kanalizáciu, prípadne majú nové časti, kde sa stavajú rodinné domy a kanalizácia do nich ešte nie je dotiahnutá, musia títo […]

AKO TO MÁME ZAFINANCOVAŤ?

“Ako to mám zafinancovať?” S touto otázkou zo strany starostov a primátorov sa najčastejšie potýka investičný riaditeľ VVS, Ing. Róbert Hézsely. Rozprávali sme sa s ním o tom, ako pomáha VVS a.s. obciam, kedy sa ten – ktorý vodovod či kanalizácia dostane do investičného plánu, ale aj o najčastejšej dileme obcí a miest, či dať do […]

ŽUMPA ALEBO KANALIZÁCIA?

Otázka od vás: Ľudia v mojej obci sú stále presvedčení, že žumpa je lacnejšie riešenie ako kanalizácia. Obávajú sa napojiť, že ich to bude stáť viac. Najmä starším ročníkom mám problém to vysvetliť. Čo s tým? Odpoveď sme vám sprostredkovali od riaditeľa Oblastného závodu Prešov, Ing. Karola Kaliňáka Ak by všetci dodržiavali literu zákona tak […]

Inšpirácia:  V ZÁBORSKOM TO ZVLÁDLI NA 100%

Obec Záborské má vybudovaný vodovod a kanalizáciu pre 100% svojich obyvateľov. V súčasnosti rieši kolaudáciu posledného najnovšieho úseku kanalizácie o dĺžke 2300 m zrealizovaného z vlastných zdrojov. Obec sa tak stala viac konkurencieschopnou a lákavejšou nielen pre nových obyvateľov, ale aj pre developerské projekty. Nie všetko je však možné postaviť z vlastných zdrojov. Ako to […]

STAROSTA OBCE PLOSKÉ: „V ENVIROMENTÁLNYCH VECIACH BY MALO MINISTERSTVO POMÁHAŤ, NIE BRZDIŤ!“

„Robiť projekt Ploské – Ortáše a spájať to napríklad s Finticami v Prešovskom kraji je úplne scestné“, reaguje na ex ante kontrolu Ing. František Petro, starosta obce. Kontrolnému orgánu vyčíta aj to, že kontrola trvala takmer 8 mesiacov. Obec Ortáše nemá pitnú vodu a je to pre ňu životne dôležitá otázka. Ľudia majú vodu len z vlastných studní. V suchom období […]

VODÁRNE CHCELI POMÔCŤ, PROJEKT KOMPLIKUJE MINISTERSTVO

VVS, a.s. vzala na svoje plecia financovanie náročných projektov pre niekoľko obcí, ktoré nemali dostatok prostriedkov ani personálne zabezpečenie. V roku 2018 jej bol schválený nenávratný finančný príspevok na vybudovanie vodovodov a kanalizácií v štyroch obciach v Prešovskom a Košickom samosprávnom kraji.Spoločnosť bola pripravená aj kofinancovať jednotlivé projekty. Napriek úspechu s výstavbou začať nemôže. Košická Polianka, Ploské, Fintice, […]

SKÚSENOSTI S KLUBOM AKCIONÁROV

Zopár našich členov sme sa spýtali koľko ušetria na poplatkoch vďaka zmene akcií na listinné, ako hodnotia svoje doterajšie členstvo v klube, aj samotnú spoluprácu s VVS. Ing. Slavomír Zubriczky – starosta obce Jablonov nad Turňou Viete v tejto chvíli vyčísliť, koľko vaša obec ušetrí vďaka výmene akcií za listinné? Rádovo ide o desiatky eur. […]

JUDr. ĽUBOMÍR ČIGÁŠ – NAJČASTEJŠIE OTÁZKY, KTORÉ DOSTÁVAM OD STAROSTOV

Riaditeľ Klubu akcionárov, JUDr. Ľubomír Čigáš sa pravidelne osobne stretáva so starostami a primátormi obcí, menších aj väčších miest. Hovorí s nimi aj o najpálčivejších otázkach, týkajúcich sa vodovodov a kanalizácií, ich správy, budovania, hľadania financovania. Témy sa podľa neho opakujú a obce sa nachádzajú rôznych štádiách ich spracovania. Ktoré otázky dostáva od starostov a […]

POMOHLI SME VÁM UŠETRIŤ, POMÔŽEME AJ PRI VÝMENE AKCIÍ

Klub akcionárov má za sebou ďalší úspech, z ktorého budú profitovať všetci akcionári. Tí totiž ušetria ročne na poplatkoch za vedenie účtu cenných papierov spolu až 140 tisíc EUR! Na ostatnom valnom zhromaždení bol odsúhlasený návrh výmeny akcií zo zaknihovaných, vedených na účte cenných papierov na listinné. Tento krok znamená pre všetkých akcionárov úsporu financií. […]