Odporúčanie Klubu akcionárov VVS k návrhu mesta Košice na zmenu stanov vodárenskej spoločnosti

Ako sme vás už informovali, na mimoriadnom valnom zhromaždení, ktoré sa uskutoční 2. 9. 2020 o 11:00 hod. v Congress Hoteli Centrum na Južnej triede v Košiciach, prerokujú akcionári ďalší návrh mesta Košice na zmenu stanov. Týka sa ustanovenia o prevode akcií VVS.

Mesto Košice ako najväčší akcionár uvádza, že chce zabrániť vstupu súkromného sektora do VVS a zachovať vodárenskú spoločnosť v rukách aktuálnych akcionárov, teda miest a obcí. Preto navrhuje zmenu stanov, ktorá by umožnila prevod akcií len medzi súčasnými akcionármi.

Snahu zachovať súčasnú štruktúru akcionárov a znemožniť tichú privatizáciu vodární má aj Klub akcionárov VVS. Z právnych analýz však vyplýva, že obmedzenie prevoditeľnosti akcií podľa nového návrhu mesta Košice je v príkrom rozpore s ustanoveniami Zákona o cenných papieroch a Obchodného zákonníka a jeho schválenie by, paradoxne, viedlo k neobmedzenému prevodu akcií VVS na kohokoľvek.

Klub akcionárov VVS, akcionármi založené združenie na ochranu a presadzovanie ich záujmov, vzhľadom na negatívne dôsledky riešenia navrhovaného mestom Košice odporúča, aby akcionári pri hlasovaní o návrhu mesta Košice na zmenu stanov sa hlasovania zdržali alebo hlasovali proti.

Podrobnejšie informácie nájdete TU