Koncept riešenia obchodovania s akciami VVS

Na stretnutí akcionárov VVS, ktoré sa konalo dňa 06.08.2020, prezentoval Klub akcionárov VVS návrh konceptu riešenia obchodovania s akciami VVS.

Akcionári na predchádzajúcom stretnutí (15.07.2020) požiadali Klub akcionárov VVS, aby pripravil analýzu a návrh koncepčného riešenia na problematiku obchodovania s akciami VVS prostredníctvom fondovej štruktúry, dobrovoľnými príspevkami obcí/miest s cieľom zachovania charakter akcionárskej štruktúry VVS, tak aby akcionármi VVS boli obce a mestá.

Aké majú akcionári VVS názory na obchodovanie s akciami si môžete pozrieť v nasledovnom videu:

 

 

 

Klub akcionárov VVS predstavil koncept riešenia obchodovania s akciami prostredníctvom investičného fondu:

Na regionálnej úrovni budeme s akcionármi VVS diskutovať o tomto koncepte riešenia a následne pripravíme konkrétny návrh vzniku a fungovania investičného fondu akcionárov VVS. 

Schému konceptu riešenia obchodovania s akciami VVS prostredníctvom investičného fondu si môžete stiahnuť [TU]