ŽUMPA ALEBO KANALIZÁCIA?

Otázka od vás: Ľudia v mojej obci sú stále presvedčení, že žumpa je lacnejšie riešenie ako kanalizácia. Obávajú sa napojiť, že ich to bude stáť viac. Najmä starším ročníkom mám problém to vysvetliť. Čo s tým?

Odpoveď sme vám sprostredkovali od riaditeľa Oblastného závodu Prešov, Ing. Karola Kaliňáka

Ak by všetci dodržiavali literu zákona tak dnes nemáme žiadne presaky žúmp ani trativody. A v prvom rade žiadne ekologické ohrozenia. Kanalizácia je však preukázateľne lacnejším riešením ako odvoz splaškových vôd zo žúmp. Pozrime sa na malý vzorový prepočet:

–   Vychádzame z toho, že 1 vývoz žumpy stojí približne 50-70 €, v závislosti od vzdialenosti.

–   Hygienické minimum spotreby vody je 33 m3 na osobu za rok

–   Ako príklad si vezmeme štvorčlennú rodinu, ktorá minie ročne len minimum a teda 132 m3.

–   Ako príklad uvedieme žumpu so štandardným objemom 10 m3.

–   Pri spotrebe 132 m3 ročne musíme žumpu vyviezť 13x do roka. Celková suma je 13×70 = 910 €

–   Priemerná cena stočného je 1,07 €/m3. Pri rovnakej spotrebe by rodina zaplatila na stočnom 132×1,07 =141,24 €

–   Rozdiel je po zaokrúhlení 769 €

Komentár JUDr. Ľubomíra Čigáša, riaditeľa Klubu akcionárov VVS:

Pripojenie obyvateľa na verejnú kanalizáciu mu môže znížiť náklady až na jednu tretinu. Súčasná legislatíva prikazuje majiteľom domov, resp. pozemkov, kde prevádzkujú žumpu a majú dostupnú verejnú kanalizáciu v obci pripojiť sa na ňu do konca roka 2021, ak je to technicky možné a ekonomicky únosné. Čiže ak je kanalizácia v blízkosti jeho pozemku.

Problém vzniká najmä pre obce, ktoré svoje kanalizácie vybudovali z eurofondov, pretože ak nebude pripojiteľnosť aspoň 80%, obce budú musieť peniaze za kanalizáciu vrátiť. Tiež je potrebné podotknúť, že zákon v súčasnosti povoľuje domáce čističky odpadových vôd alebo žumpy, ale ide vždy len o dočasné riešenia, teda dovtedy, kým nie je možnosť pripojiť sa na kanalizáciu.