Roadshow – Dlhopisový program garantovaných výnosov ™

Už o niekoľko dní začne 10 dňová informačná kampaň pre akcionárov Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., ktorú organizačne zabezpečuje Klub akcionárov VVS spoločne s Východoslovenskou vodárenskou.

Dlhopisový program garantovaných výnosov a prvú emisiu Dlhopisov Voda spieva I. môže priniesť akcionárom každoročne až takmer 16-násobne vyššie výnosy. Nenechajte si preto ujsť spoločné stretnutie, kde Vám poskytneme všetky potrebné informácie.

Rozpis termínov nájdete v nižšie priloženom harmonograme: