Prvý týždeň stretávania sa s akcionármi vyvrcholil v meste Humenné

Pozrite si krátke video zo stretnutia, ktoré sumarizuje niektoré hlavné body a dáva priestor aj vyjadreniam zástupcov obcí.

Zástupcovia VVS, Slovenskej sporiteľne a ďalší profesionálni poradcovia zodpovedali množstvo zaujímavých otázok predstaviteľov miest a obcí ktorí majú záujem zhodnocovať majetok ich samospráv výmenou akcií za dlhopisy

Dodatočné informácie máte kedykoľvek k dispozícií aj na webovej stránke Dlhopisového programu garantovaných výnosov™ na adrese dlhopisyvvs.sk.