Prvé stretnutie s akcionármi v rámci roadshow ukázalo veľký záujem o dlhopisy VVS

Namiesto otázok, ktoré sme predpokladali a pripravili na ne odpovede v brožúre pre akcionárov, starostovia prejavili najväčšiu obavu z toho, či bude dostatok dlhopisov pre všetkých, ktorí o ne budú mať záujem. Prvá emisia dlhopisov VVS Voda spieva I. je určená pre akcionárov, ktorí vlastnia spolu maximálne 30% podiel na základnom imaní VVS. Ukazuje sa, že tejto téme sa bude musieť vedenie VVS venovať aby našlo kľúč, ktorý bude spravodlivý pre všetkých akcionárov.

Prvá časť roadshow sa konala v Rožňave. Predstavitelia VVS a Slovenskej sporiteľne podrobne predstavili všetky aspekty Dlhopisového program garantovaných výnosov. Tak z ekonomickej, ako aj právnej stránky vysvetlili všetky benefity i riziká vyplývajúce zo vstupu do programu, ako aj jednotlivé kroky, ktoré musia samosprávy pre vstup do programu urobiť.

Zodpovedali aj na všetky otázky, v rámci oficiálneho programu, ale aj po jeho skončení pri individuálnych rozhovoroch a konzultáciách.