Pozvánka na stretnutie akcionárov VVS a.s.

Organizujeme spoločné stretnutie pre všetkých akcionárov VVS a.s.

Stretnutie sa uskutoční 15.7.2020 (streda) o 14.00 hod. vo veľkej zasadačke, v sídle Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. na ul. Komenského č.50 v Košiciach.

Predmetom rokovania budú témy:

1. Obchodovanie s akciami VVS a.s.

2. Zmeny v akcionárskej štruktúre VVS a.s.

3. Diskusia o možných riešeniach a ich dôsledkoch.

Srdečne Vás všetkých pozývame! Budeme radi ak sa stretnutia zúčastní čo najviac akcionárov, aby sme mali možnosť v čo najširšom kruhu diskutovať o aktuálnych témach, ktoré Vás zaujímajú.

Pozvaní na stretnutie sú aj pán Daniel J. Krátký, člen správnej rady Klubu akcionárov VVS a.s. a pán Ing. Stanislav Hreha, generálny riaditeľ VVS a.s.