Odchod zástupcu Košíc z orgánov VVS je sklamaním

Rozhodnutie zástupcu mesta Košice vzdať sa funkcie člena predstavenstva Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., je pre Klub akcionárov VVS sklamaním.

,,Košice sú najväčším akcionárom vodární, považujeme preto za prirodzené ich zastúpenie v orgánoch spoločnosti. Stav, keď Košice zastúpenie vo vedení VVS nemali, nebol šťastný a veril som, že zvolením nominanta Košíc, pána Ladislava Lörinca, v decembri 2022, sa normalizuje,“ komentuje Daniel Kratky, člen správnej rady Klubu akcionárov VVS a člen predstavenstva VVS.

,,Nie celkom rozumiem tomu, čo sa udialo, viaceré vyhlásenia aktérov sú prekvapivé, pretože sú v rozpore s ich predošlými krokmi, ale rozhodnutia Košíc, ako akcionára, sú vnútornou záležitosťou mesta a neprináleží nám ich akokoľvek hodnotiť. Verím, že situácia v Košiciach sa veľmi rýchlo upokojí a žiadnym spôsobom nenaruší spoluprácu, dohodnutú v memorande ešte na sklonku minulého roka,“ povedal Daniel Kratky. V danej situácii však chce upozorniť na dva fakty: 

  1. Člen predstavenstva vo VVS zo zákona zastupuje záujmy všetkých akcionárov, nielen tých, ktorí ho do funkcie nominovali. Očakávania niektorých akcionárov, ktorí svojich nominantov v orgánoch VVS vnímajú ako svojich veľvyslancov, zastupujúcich len ich záujmy, sú nepochopením platnej právnej úpravy.
  2. Stav, keď zástupca akcionára hodnotí situáciu vo vedení mesta ako toxické prostredie, keď ho charakterizuje napätie, neprehľadnosť a boje, v rámci ktorých verejne zaznievajú nepravdivé informácie, nie je zdravý a má schopnosť poškodzovať sekundárne aj samotnú spoločnosť.

Zástupca Košíc Ladislav Lörinc sa vzdal funkcií v predstavenstve VVS i v mestskej rade. Po neprehľadnej diskusii a rozhodovaní mestského zastupiteľstva, na ktoré nečakane a bez predošlého dôkladného oboznámenia poslancov s témou, primátor predložil materiál týkajúci sa Dlhopisového programu garantovaných výnosov VVS. Predložený materiál pritom obsahoval viaceré skreslené i nepravdivé údaje. Po zmätočnej diskusii poslanci neprijali k tomuto bodu programu dokonca žiadne z troch navrhnutých uznesení, a preto postoj mesta Košice k Dlhopisovému programu garantovaných výnosov je taký istý ako pred konaním mestského zastupiteľstva.

V rámci Dlhopisového programu garantovaných výnosov by pritom Košice každoročne mohli získať až 1,1 milióna EUR. Počas doby splatnosti dlhopisov za 20 rokov to spolu predstavuje sumu 22,8 milióna EUR. 

,,Ak sa Košice tejto možnosti vzdajú, alebo sa o ňu pripravia, bude to znamenať väčšie výnosy pre ostatné mestá a obce, ktoré prejavili o výnosy z dlhopisov enormný záujem Našim poslaním je o programe objektívne informovať, aby akcionári mali všetky potrebné informácie pre prijatie kvalifikovaného rozhodnutia. Naozaj nikoho nepresviedčame a ani to nepotrebujeme,“ uzavrel Daniel Kratky. 

Viac informácií o Dlhopisovom programe garantovaných výnosov nájdete na www.dlhopisyvvs.sk 

Hodnotenie emisie nezávislým analytikom na https://www.pepp.sk/dlhopisy-vychodoslovenska-odarenska-spolocnost-recenzia-investicnej-prilezitosti/