OBROVSKÝ ZÁUJEM O DLHOPISY VVS

Takmer  50 % akcionárov Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. prejavilo záujem o jej dlhopisy hneď v prvý deň otvorenia registrácie.

,,Od pondelkovej polnoci, kedy sme sprístupnili možnosť registrácie, alebo tzv. predúpis, sme zaregistrovali vyše 350 miest a obcí, ktoré prejavili záujem o dlhopisy VVS a stále čelíme obrovskému záujmu akcionárov. Využívajú pritom tak elektronickú registráciu prostredníctvom portálu www.dlhopisyvvs.sk ako aj možnosť telefonickej registrácie na bezplatnej dlhopisovej linke 0800 500 262, ktorá je prirodzene o niečo pomalšia,“ popisuje Miroslava Hančaková, riaditeľka Klubu akcionárov VVS. ,,Možnosť registrácie bude napriek veľkému záujmu stále otvorená a obce, ktoré sa nezaregistrovali hneď v prvý deň, verím, že nie sú bez šance. Akcionári teraz musia zvládnuť ešte schvaľovací proces v samosprávach a dúfam, že otázka kľúča, podľa akého budú obciam prideľované dlhopisy, vzhľadom na tento silný záujem, tiež nie je definitívne uzavretá,“ dodala.  

Záujem o dlhopisy vyplýva zo skutočnosti, že výnosy z Dlhopisov VVS Voda spieva I. znamenajú pre mestá a obce až 16-násobne vyššie ročné príjmy, ako im doteraz priemerne plynuli vo forme dividend z akcií VVS. Keď výnos typického akcionára VVS (5200 akcií) z dividend doteraz predstavoval v priemere 260 EUR ročne, v rámci Dlhopisového programu garantovaných výnosov môže získať 4.143 EUR a to každý rok, počas najbližších 20 rokov

Obce a mestá pritom majú možnosť nakupovať dlhopisy VVS za peniaze, ale majú tiež možnosť získať ich dočasnou defacto výmenou za akcie VVS. Emisia Dlhopisov Voda spieva I. je aktuálne obmedzená pre akcionárov vlastniacich maximálne 30 % podiel na základnom imaní VVS. 

,,Rozhovory s akcionármi naznačovali, že záujem bude veľký, zaregistrovali sme tiež výzvu predsedu poradného orgánu Klubu akcionárov a primátora Veľkého Šariša Viliama Kalla na navýšene emisie, prípadne nájdenie spravodlivého kľúča na rozdelenie dlhopisov, aby bol uspokojený záujem všetkých akcionárov. Enormný záujem hneď v prvý deň tieto predpoklady potvrdzuje a je zrejmé, že predstavenstvo sa touto témou bude musieť vážne zaoberať. Ako člen správnej rady Klubu akcionárov budem presadzovať, aby boli uspokojení všetci záujemcovia, napríklad aj pomerne a nielen veľkí akcionári, pretože toto je program, na ktorom chceme, aby benefitovali hlavne tí menší. Nie je vylúčené ani navýšenie objemu emisie Dlhopisov VVS Voda spieva I., ktorú sme pôvodne chceli umiestniť 30 percentám našich akcionárov. Budeme o tom určite diskutovať v rámci našich orgánov,reagoval Daniel Kratky, člen predstavenstva VVS a člen správnej rady Klubu akcionárov VVS. 

Cieľom Dlhopisového programu garantovaných výnosov VVS, ktorý je určený  pre mestá a obce, ktoré sú akcionármi vodární, je umožniť samosprávam zabezpečiť reálny predikovateľný každoročný výnos plynúci z vlastníctva cenných papierov VVS. 

Celkový objem prvej emisie dlhopisov VVS je do 40 mil. EUR. Menovitá hodnota jedného Dlhopisu Voda spieva I. je 13,28 EUR. Splatnosť dlhopisu je 20 rokov. Fixný úrok 6 % p.a. bude majiteľom vyplácaný raz ročne. Celá emisia Dlhopisov je určená výlučne pre akcionárov VVS, vlastniacich spolu maximálne 30 % podiel na základnom imaní vodární. Nebudú obchodované na žiadnej burze cenných papierov. Predúpis, teda termín, kedy si môžu akcionári dlhopisy nezáväzne objednať, začal 3. júla 2023 o polnoci, dátum samotnej emisie je 31. január 2024. Finančným poradcom a administrátorom emisie Dlhopisov Voda Spieva I. je Slovenská sporiteľňa, a.s. Prospekt dlhopisu schválila Národná banka Slovenska 27. 6. 2023.