Limitácia hlasov, ako obrana proti ovládnutiu Slovenských vodární

Limitáciu maximálneho počtu hlasov akcionárov považuje  Poradný orgán Správnej rady Klubu akcionárov VVS za efektívne riešenie, ako predísť hrozbe ovládnutia spoločnosti jediným akcionárom (skrytej privatizácii). Poradný orgán preto poveril Správnu radu Klubu akcionárov VVS presadzovať prijatie legislatívy, ktorá by zaviedla toto pravidlo pre  všetky vodárenské spoločnosti.

Poradný orgán Správnej rady Klubu akcionárov sa zaoberal otázkou zachovania charakteru akcionárskej štruktúry Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti v súčasnej diverzifikovanej podobe. Členovia Poradného orgánu, ktorými sú starostovia a primátori miest a obcí, ktoré sú akcionármi VVS, sa zhodli na záujme zamedziť zmene akcionárskych pomerov a možnosti ovládnutia vodární jediným akcionárom. 

Ako najefektívnejšie sa ukazuje riešenie, ktoré je bežné v mnohých spoločnostiach v Európe, a to obmedzenie počtu hlasov pre akcionárov na určitú maximálnu hranicu, bez ohľadu na to, koľko má daný akcionár akcií. 

,,Toto opatrenie by zaistilo, že malí akcionári nestratia svoj vplyv na spoločnosť. V takejto situácii totiž zásadné rozhodnutia na valnom zhromaždení nedokáže presadiť jediný akcionár, ale je na to potrebný široký konsenzus mnohých malých akcionárov,“ vysvetľuje Daniel Kratky, člen Správnej rady Klubu akcionárov. ,,Rôzne formy obmedzenia hlasovacích práv sú pomerne bežné aj v praxi v prípade mnohých západoeurópskych spoločností,“ dopĺňa Kratky a uvádza príklady:

  • Société Générale S.A. (Francúzsko) –  stanovy obmedzujú maximálny počet hlasov jedného akcionára na maximálne 15 % všetkých hlasov v deň konania valného zhromaždenia; 
  • Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (Švajčiarsko) – stanovy obmedzujú maximálny počet hlasov jedného akcionára na maximálne 6 % všetkých hlasov; 
  • Jyske Bank A/S (Dánsko) – stanovy obmedzujú maximálny počet hlasov jedného akcionára na 4000 hlasov, čo zodpovedá cca 0,07 % všetkých hlasov;  
  • Danone S.A. (Francúzsko) – stanovy obmedzujú maximálny počet hlasov jedného akcionára na maximálne 6 % všetkých hlasov; 
  • OTP Bank Nyrt. (Maďarsko), – stanovy obmedzujú maximálny počet hlasov jedného akcionára na maximálne 25 % všetkých hlasov odovzdaných na konkrétnom valnom zhromaždení; 
  • Telefónica, S.A. (Španielsko) – stanovy obmedzujú maximálny počet hlasov jedného akcionára na maximálne 10 % všetkých hlasov,“ komentoval člen Správnej rady Klubu akcionárov Daniel Kratky. 

Toto opatrenie má podľa členov Poradného orgánu zároveň preventívny charakter. Odradí kohokoľvek od snahy pokúšať sa v spoločnosti získať dominantné postavenie prípadným skupovaním akcií. Aj keby sa komukoľvek podarilo získať ľubovoľný počet akcií, váha jeho hlasu bude vždy na maximálne určenej úrovni. Takáto snaha by tak stratila ekonomický zmysel. 

Ďalším efektom tohto opatrenia by bolo ukončenie šírenia obáv a fám zo skrytej privatizácie VVS, ktoré sa pravidelne objavujú medzi niektorými akcionármi a aj v médiách. Akékoľvek zneisťovanie akcionárov a obchodných partnerov poškodzuje spoločnosť, a tým aj jej majiteľov. Prijatie opatrenia, ktoré znemožní ovládnutie spoločnosti jediným akcionárom a teda tzv. skrytú privatizáciu spoločnosti, vníma Poradný orgán ako prostriedok pre zastavenie vzniku a šírenia takýchto škodlivých hoaxov, a preto veľmi osožné pre spoločnosť samotnú. 

Témou zachovania charakteru akcionárskej štruktúry, zamedzenia privatizácie či ovládnutia VVS jediným akcionárom sa Klub akcionárov zaoberá už od roku 2020, keď reagoval na situáciu okolo obce Čerhov a neskôr na snahu jedného z akcionárov získať  skupovaním akcií dominantné postavenie a vodárne ovládnuť. Klub akcionárov považuje oprávnený záujem obcí a miest za stále živý a bude sa preto zasadzovať za také riešenia, ktoré ho efektívne dokážu ochrániť.