Klub akcionárov podporí komunikáciu dlhopisového programu VVS

Klub akcionárov VVS podporí Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť v komunikácii s akcionármi a poskytne akcionárom poradenstvo v otázke vydávania dlhopisov. Vyplýva to z memoranda, ktoré Klub akcionárov a VVS podpísali.

Klub využije svoje know-how a roky budovaný intenzívny vzťah s akcionármi, aby podporil úspešnosť dlhopisového programu. Spolu s VVS bude zabezpečovať sériu  spoločných prezentácií pre akcionárov VVS (tzv. ,,roadshow“), poradenstvo a konzultácie pre štatutárov miest a obcí, ale aj a pre zainteresované osoby (poslanci obecného/mestského zastupiteľstva, kontrolór obce, členovia príslušných obecných komisií), komunikáciu v médiách, prípravu a vydanie špecializovaných informačných materiálov, prevádzku hotline služby, webportálu, vrátane sociálnych médií. 

,,Pripravovaný program garantovanej výplaty výnosov pre akcionárov je pomerne náročný proces, ktorý si vyžaduje veľmi intenzívnu komunikáciu s akcionármi. Je to totiž niečo nové, s čím primátori a starostovia nemajú skúsenosť. Klub akcionárov, ktorý založili práve primátori a starostovia, teda samotní akcionári, je preto pre nás prirodzeným partnerom pri komunikácii s nimi. Navyše tu vnímame silné odborné zázemie, vďaka ktorému klub dokáže pomôcť aj pri poradenstve jednotlivým akcionárom. Vďaka Klubu teda budeme mať nielen komunikačný kanál, ale aj obsah, ktorý dokážeme k akcionárom dopraviť,“ povedal Stanislav Prcúch, generálny riaditeľ VVS. 

,,Klub bol a je nositeľom požiadavky akcionárov na pravidelnú, garantovanú výplatu výnosov. Pomoc pri samotnej realizácii projektu preto považujeme za absolútne prirodzenú. Naopak, boli by sme sklamaní, ak by sme sa na nej nemohli nejakou formou podieľať. O tejto téme primátori a starostovia v rámci Klubu diskutujú už množstvo mesiacov, poradný orgán správnej rady Klubu akcionárov sa podieľal na implementácii niektorých myšlienok do samotného projektu. Myslím, že máme k starostom a primátorom najbližšie, a preto si vážime možnosť byť pri samotnom finále projektu,povedala Miroslava Hančaková, riaditeľka Klubu akcionárov VVS.