Gibóda opäť skúsi šťastie v dozornej rade

Novým ekonomickým riaditeľom VVS, a.s. sa od 03.01.2022 stal Ing. Richard Majza, MBA, ktorý od roku 2008 zastával pozíciu člena dozornej rady a neskôr aj predsedu dozornej rady. Ing. Majza sa vzdal členstva v dozornej rade, aby sa  mohol naplno venovať povinnostiam ekonomického riaditeľa. Akcionári VVS tak budú na valnom zhromaždení rozhodovať o voľbe nového člena dozornej rady, ktorý nastúpi na uvoľnené miesto po pánovi Majzovi. 

Kandidáti sú dvaja. Prvým je nominant akcionárov a predstavenstva VVS, a.s. Ing. Stanislav Hreha, PhD. a druhým je nominant akcionára mesta Košice Mgr. Marcel Gibóda.

„Hreha vs. Gibóda. Akcionári na najbližšom valnom zhromaždení si budú vyberať jedného z dvoch kandidátov na člena dozornej rady.“

Predstavenstvo VVS rozhodlo o zvolaní mimoriadneho valného zhromaždenia akcionárov VVS na 01.03.2022. Aj toto valné zhromaždenie sa bude realizovať korešpondenčnou formou hlasovania z dôvodu aktuálnej pandemickej situácie. 

Dvaja kandidáti, len jedno miesto

V marci 2019 sa konalo mimoriadne valné zhromaždenie, na ktorom sa Mgr. Marcel Gibóda na základe nominácie schválenej košickým mestským zastupiteľstvom prvý krát uchádzal o post člena dozornej rady VVS, a.s. Akcionári túto nomináciu zamietli. Druhý pokus mesta Košice o zvolenie Marcela Gibódu do funkcie člena dozornej rady prebehol na riadnom valnom zhromaždení v júni 2019. Vtedy pred akcionárov predstúpil aj primátor mesta Košice s príhovorom. Ani to však nepomohlo. Akcionári na valnom zhromaždení nevyjadrili podporu nominantovi mesta Košice – Mgr. Gibódovi a opätovne ho do dozornej rady nezvolili.

V roku 2020 predložilo mesto Košice akcionárom opakovane návrh na zmenu stanov VVS, a.s. v rámci, ktorej navrhovali vytvoriť tzv. územné obvody. Tie by mestu Košice ako jedinému akcionárovi z okresu Košice, garantovali zastúpenie v orgánoch VVS, a.s.  Touto snahou pravdepodobne chceli obísť potrebu získania dôvery u väčšiny akcionárov pre ich kandidáta, o ktorú sa neúspešne pokúšali v roku 2019. Akcionári na valnom zhromaždení, túto skrytú formu garantovaného zastúpenia mesta Košice v orgánoch VVS odmietli. 

Otvorene sa začalo diskutovať, že mesto Košice by malo nominovať iného kandidáta na člena dozornej rady. Takého, ktorý by vedel získať dôveru a potrebnú väčšinu hlasov u ostatných akcionárov VVS. Rovnaké názory sa objavili aj u poslancov na košickom mestskom zastupiteľstve. Tieto výzvy však ostali bez odozvy. Paradoxne tak platí uznesenie mestského zastupiteľstva z roku 2018, na základe ktorého  doteraz jediným platným kandidátom na člena dozornej rady za mesto Košice je Mgr. Gibóda. Preto budú mať akcionári možnosť hlasovaním k bodu 4 programu mimoriadneho valného zhromaždenia rozhodnúť o voľbe za člena dozornej rady VVS, a.s. jedného z dvoch kandidátov: Ing. Stanislava Hrehu, PhD. a Mgr. Marcela Gibódu.

„Pri neúspešných pokusoch sa zvykne vravieť do tretice všetko dobré. Veríme však, že v tomto prípade sa uplatní zásada trikrát a dosť a mesto Košice predloží takého kandidáta, ktorý by mal šancu získať podporu u akcionárov VVS, a.s.“, povedal JUDr. Ľubomír Čigáš, riaditeľ Klubu akcionárov VVS