Gibóda akcionárov odignoroval – odporúčame voliť Hrehu

Keďže nominant Košíc Marcel Gibóda sa nepredstavil, Klub akcionárov odporúča do dozornej rady ho nevoliť. Po zvážení ďalších okolností odporúčame dať hlas doterajšiemu generálnemu riaditeľovi Stanislavovi Hrehovi a umožniť mu prejsť z funkcie výkonnej, do dozornej rady, aj keď s odporúčaniami na skvalitnenie vnútorných mechanizmov vo VVS.

V záujme rovnej súťaže o pozíciu v dozornej rade VVS Klub akcionárov minulý týždeň vyzval vedenie spoločnosti, aby vytvorilo pre oboch kandidátov možnosť predstaviť sa akcionárom VVS.

Stanislav Hreha, je dlhoročným predsedom predstavenstva a generálny riaditeľom spoločnosti a teda je mnohým akcionárom dobre známy. Druhý uchádzač, Marcel Gibóda, nominant mesta Košice je však pre mnohých akcionárov veľkou neznámou.

Vedenie VVS teda na piatok zorganizovalo vypočutie, v rámci ktorého mali obaja uchádzači, za rovnakých podmienok, predstúpiť pred členov dozornej rady a predstavenstva, odprezentovať seba, svoje zámery vo VVS a tiež odpovedať na otázky. S tým, že záznam z vypočutia oboch kandidátov bude sprístupnený všetkým akcionárom VVS, aby im pomohol pri rozhodovaní sa o voľbe nového člena VVS. Pozrieť si ho môžete nižšie:

Prekvapivo práve menej známy z uchádzačov, nominant mesta Košice, Marcel Gibóda sa pred akcionárov postaviť odmietol.

Členovia dozornej rady a predstavenstva, ktorí sa vypočutia zúčastnili vyjadrili veľké poľutovanie, že druhý kandidát Marcel Gibóda sa neprišiel predstaviť aspoň na chvíľku ,,Pre mňa osobne je jeho práca aj osoba veľkou neznámou a aj jeho možný prínos pre spoločnosť,“  zhrnul za všetkých správanie Marcela Gibódu Karol Pataky, člen dozornej rady VVS a primátor mesta Kráľovský Chlmec. Rovnako sa vyjadrili členovia predstavenstva Ján Ragan, primátor Vranova nad Topľou, a MUDr. Boris Hanuščák, primátor Bardejova.

PREČO NIE GIBÓDA

Už tento samotný fakt by postačoval pre odporúčanie nevoliť Marcela Gibódu. Voľba do orgánov strategickej spoločnosti nie je číselná hra, kde sa tipuje naslepo. Akcionári zastupujúci obyvateľov svojich obcí nemôžu zodpovedne dať hlas niekomu, koho nepoznajú.

Dôvodov je však viac. V prvom rade, pán Gibóda je viceprimátor mesta Košice a okrem toho zastáva ďalších 6 funkcií v orgánoch rôznych spoločností a združení, do ktorých bol nominovaný politicky. Obávame sa, že popri toľkých funkciách by mu jeho pracovné vyťaženie nedovoľovalo venovať sa práci v dozornej rade VVS tak, ako by sme to považovali za správne.

V neposlednom rade, pravdepodobne aj vďaka časovému tlaku z toľkých zodpovedných funkcií, jeho znalosti pomerov vo VVS sa ukazujú ako len veľmi povrchné a tomu zodpovedajú aj jeho výstupy. Toto východisko, spolu s konfrontačným vedením komunikácie vedenia mesta Košice vnímame ako riziko. Obávame sa, že takýto spôsob jednania by mohol VVS viac škodiť, ako pomáhať.

ČO POVEDAL HREHA

Stanislav Hreha v rámci vypočutia prezentoval svoju profesnú minulosť vyše 18 rokov skúseností vo vedení VVS, kde stál na jej čele od úplného vzniku.

V rámci prezentácie svojej vízie, vysvetlil, že svoje skúsenosti z výkonnej funkcie by chcel ponúknuť akcionárom v prospech VVS a že by sa chcel sústrediť na oblasť, na ktorú nemal čas a ktorú považuje za dôležitú a to budovanie lepších vzťahov spoločnosti s akcionármi, ktorými sú mestá a obce a zlepšovaniu obrazu VVS. 

V rámci kola otázok čelil aj otázkam týkajúcim sa medializácie niektorých obvinení, ktoré sa objavili v poslednom čase a ktoré poškodzujú nie len jeho, ale aj samotné VVS a otázke, ako im chce predchádzať.

Hreha vysvetlil, že tieto pokusy o diskreditáciu sa objavujú najmä v posledných rokoch, ale zvyčajne práve pred valnými zhromaždeniami, prakticky ale len z jedného média.

Členom predstavenstva a dozornej rady vysvetlil podstatu obvinení aj reálne okolnosti medializovaných tém, ale predovšetkým doplnil kontext týchto udalostí, ktorý v médiách často chýba.

Informoval zástupcov akcionárov, že spoločnosť v týchto prípadoch neporušila zákon, kontrakty, ktoré uzavrela sú pre VVS výhodné, dokonca výhodnejšie, ako v prípade ostatných vodárenských spoločností.

Závery NKÚ Úradu pre verejné obstarávanie, ktoré boli v rovine odporúčaní aplikujú do praxe.

PREČO HREHA

Po dôkladnom zvážení všetkých okolností klub akcionárov považuje za užitočné využiť skúsenosti doterajšieho generálneho riaditeľa v dozornej rade. Na Slovensku neexistuje manažér, ktorý by poznal spoločnosť tak dokonale, ako on, čo je jednoznačne výhodou. V tomto smere mu nominant Košíc Marcel Gibóda, so vzdelaním politológa a nulovou praxou v manažérskych pozíciach nemá čím konkurovať.

Zároveň však veľmi citlivo vnímame mediálny obraz spoločnosti a informácie, ktoré sa objavili najmä v jednom médiu. Aj po očistení od zjavnej zaujatosti, ktorá vyplýva z kadencie týchto správ, ktoré väčšinou často majú iba ťažko zrozumiteľný podklad, prípadne sa po preverení príslušnými orgánmi ukážu ako neopodstatnené, tento druh publicity spoločnosti škodí.

Klub akcionárov preto vedeniu spoločnosti a najmä dozornej rade dôrazne odporúča upraviť vnútorné mechanizmy spoločnosti tak, aby VVS takejto publicite v budúcnosti aktívne predchádzala.

Vnímame, že v médiách sa objavujú informácie, ktoré poškodzujú mediálny obraz VVS. Žijeme v časoch, kedy častokrát nie je podstatná pravda, ale to, ,,ako to vyzerá“. Do budúcna preto chceme požiadať o väčšiu citlivosť aj na tento aspekt a vyhýbať sa takým obchodným vzťahom, ktoré pre VVS hrozili reputačnými stratami.