Dlhopisy VVS v TOP3 korporátnych dlhopisov na Slovensku

Spomedzi vyše 40 aktuálne hodnotených emisií na slovenskom trhu dlhopisov by sa emisia Východoslovenskej vodárenskej VODA SPIEVA I. zaradila medzi tri kreditne najkvalitnejšie emisie domácich korporátnych dlhopisov na slovenskom trhu.

Vyplýva to z analýzy investičného špecialistu Rolanda Víznera, ktorý dlhopis VVS podrobil komplexnej analýze.

,,Vymenil by som dlhopis za akcie v rámci ponúkaného programu, ak by som bol v pozícii akcionára ako obec/mesto? Odpovedám ÁNO, uvádza na základe vyhodnotenia parametrov vo svojej analýze Roland Vízner. 

,,Za predpokladu, že je zmluvne, právne kvalitne zabezpečený proces výmeny akcií za dlhopisy ako obojsmerný, teda že obce a mestá budú mať v budúcnosti možnosť získať akcie späť za rovnakú cenu ako ich dnes predajú, je výmena akcií za dlhopisy veľmi zmysluplný krok pre súčasných držiteľov akcií. Vymenia aktuálne nízko hodnotné akcie za dlhopis so stabilným a predvídateľným cash flow. Zároveň im zostane možnosť vrátiť sa do pozície akcionára v budúcnosti,“ zdôvodňuje. 

Roland Vízner je investičný špecialista, ktorý má za sebou viac ako 25 rokov praxe v oblasti kapitálového trhu a kolektívneho investovania. Riadil predaj investičných produktov v strednej a východnej Európe, podieľal sa na reštrukturalizácii a riadení najväčšej Ukrajinskej banky, zakladal a riadil Hedgefond, pomáhal zakladať start-up a riadiť rýchlo rastúci scale-up. V súčasnosti prevádzkuje vlastný portál www.pepp.sk

Pri analýze dlhopisu Vízner posudzoval viacero parametrov emisie, v prvom rade kreditné skóre podľa metodológie Asociáce obchodníkov s cennými papiermi (https://www.pepp.sk/korporatne-dlhopisy-scoring/).

,,Výsledné score +10,5 bodu je na slovenské pomery atraktívne. Spomedzi vyše 40 aktuálne hodnotených emisií na slovenskom trhu dlhopisov by sa emisia Dlhopisu VODA SPIEVA I. zaradila medzi tri kreditne najkvalitnejšie emisie domácich korporátnych dlhopisov na  slovenskom trhu,“  konštatuje Vízner v analýze. 

VYMENIL BY SOM DLHOPIS ZA AKCIE V RÁMCI PONÚKANÉHO PROGRAMU, AK BY SOM BOL V POZÍCII AKCIONÁRA?

Vízner vo svojej analýze vysvetľuje, prečo by v tejto pozícii odpovedal áno. VVS nie je práve zisková firma. Má síce vysoký obrat a generuje aj slušnú EBITDA (zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou), ale čistý zisk negeneruje. VVS má teda pomerne slušné ukazovatele zadlženosti (napr. čistý dlh / EBITDA, Podiel dlhu k vlastnému imaniu), ale ukazovatele rentability sú biedne (Návratnosť vlastného kapitálu, Návratnosť aktív). 

Tá podľa Víznera vyplýva na jednej strane z rastúcich mzdových nákladov a vysokých odpisov, ale predovšetkým z charakteru činnosti vodární. VVS má síce monopolné  postavenie na trhu, avšak nemá možnosť trhovo určovať ceny. Ceny vodného a stočného určuje ÚRSO a podľa všetkého ich určuje tak, že akcionárom žiadny zisk nezostáva.

,,Takáto situácia priam predurčuje investora byť radšej v pozícii veriteľa ako v pozícii akcionára spoločnosti. Zároveň, vlastníctvo dlhopisu možno vo všeobecnosti považovať za menej rizikové ako vlastníctvo akcie. Výmena akcií za dlhopisy tak vyzerá ako zmysluplný krok,“ konštatuje odborník na investície. 

Celú analýzu nájdete na https://www.pepp.sk/dlhopisy-vychodoslovenska-odarenska-spolocnost-recenzia-investicnej-prilezitosti/.

Dlhopisový program garantovaných výnosov VVS, ktorého prvou emisiou je dlhopis VODA SPIEVA I., je reakciou na požiadavku akcionárov o reálny predikovateľný každoročný výnos plynúci z vlastníctva cenných papierov VVS. Výnosy z Dlhopisov Voda spieva I. znamenajú pre mestá a obce až 16-násobne vyššie ročné príjmy, ako im doteraz priemerne plynuli vo forme dividend z akcií VVS. Ak napríklad výnos typického akcionára VVS (5200 akcií) z dividend doteraz predstavoval v priemere 260 EUR ročne, v rámci Dlhopisového programu garantovaných výnosov môže získať až 4.143 EUR, a to každý rok, počas najbližších 20 rokov. Viac o Dlhopisovom programe garantovaných výnosov a emisii Dlhopisov Voda spieva I.  nájdete na stránke www.dlhopisyvvs.sk