Akcionári v Prešove a Sabinove prejavili nesmierny záujem o Dlhopisový program garantovaných výnosov

Druhý deň stretávania sa s akcionármi v rámci roadshow k Dlhopisovému programu garantovaných výnosov VVS sa stretol v mestách Prešov a Sabinov s nesmiernym záujmom. 

Starostovia a primátori si nechali vysvetliť rozdiel medzi akciami a dlhopismi, od zástupcu SLSP zaznelo porovnanie výnosov z vkladu v banke s výnosmi z dlhopisov a predseda dozornej rady Stanislav Hreha vysvetlil, či je možné očakávať dividendy z akcií VVS v dohľadnom čase. 

Mnohí zo starostov a primátorov už majú jasnú predstavu, na čo vo svojej obci, alebo meste výnosy z VVS mohli poučiť. Opäť ale zaznela obava, koľko dlhopisov za záujemcov podarí získať.