Akcionári chcú viac dlhopisov alebo spravodlivý kľúč k ich rozdeleniu

Zvýšiť počet dlhopisov, ktoré si budú môcť akcionári kúpiť, vyzýva predstavenstvo Východoslovenských vodární predseda Poradného orgánu správnej rady Klubu akcionárov VVS. Reaguje tak na záujem Košíc a Prešova o dlhopisy vodární i na hlasy starostov obcí, ktoré sú akcionármi VVS.

,,Dlhopisy VVS sú určené pre akcionárov vlastniacich spolu maximálne 30% akcií VVS. Mestá Košice a Prešov, ako najväčší akcionári VVS majú spolu 28,48 % akcií. Ak by v plnej miere využili možnosť výmeny akcií za dlhopisy, pre ostatných 765 akcionárov by ostalo niečo vyše 1,5%. A to je rozhodne málo” vysvetľuje Viliam Kall, primátor Veľkého Šariša a predseda Poradného orgánu správnej rady Klubu akcionárov. 

,,Vedenie vodární by sa malo touto možnosťou zaoberať a buď navýšiť objem emisie dlhopisov, alebo potom nájsť taký kľúč, aby rozdelenie dlhopisov medzi akcionárov bolo spravodlivé” pokračuje Kall.

Predseda poradného orgánu Klubu akcionárov upozornil, že primátori a starostovia a teda aj primátori Košíc a Prešova ponuku dlhopisov VVS nemôžu len tak odignorovať. Možnosť, že by takmer celú emisiu získali tieto dve mestá nie je preto vôbec nereálna. 

,,Dlhopisy VVS nám akcionárom garantujú každoročný výnos pre naše mestá a obce. Zákon štatutárom priamo ukladá, že sa o obecný majetok musíme starať tak, aby sme ho zveľaďovali. Ak teda po rokoch, keď sme z akcií VVS nemali žiadny príjem a teraz je možnosť získať pre mesto každoročný výnos, ignorovanie tejto ponuky by mohlo byť vnímané ako nehospodárne spravovanie mestského majetku. Veľký Šariš má možnosť vďaka dlhopisom získať vyše 19.000 EUR každý rok. Ak sa o ne ako primátor nebudem uchádzať, pripravím každý rok mesto o takmer 20.000 EUR” vysvetľuje Kall.

Podobné obavy, ako primátor Veľkého Šariša vyslovil hneď na prvej časti roadshow (séria stretnutí s akcionármi, kde vedenie VVS predstavuje Dlhopisový program garantovaných výnosov) viacerí starostovia. Po vysvetlení všetkých ekonomických i právnych aspektov a oboznámení sa s výškou výnosov, ktorú pre ich obec môžu z dlhopisov vyplynúť, sa najčastejšie kladenou otázkou stala ,,A čo keď sa na nás nedostane?“

Dlhopisový program garantovaných výnosov pripravilo vedenie VVS v priamej reakcii na požiadavku akcionárov volajúcich po každoročnej garantovanej výplate výnosov vyplývajúcich z ich pozície vo VVS. Objem prvej emisie, ktorá Voda spieva I. je 40 mil. EUR  a je obmedzená pre akcionárov s podielom na základnom imaní maximálne 30%. Samosprávam, ktoré doň vstúpia zabezpečí výnos, 16-násobne vyšší, ako bol priemerný ročný výnos z dividend za doterajších 20 rokov.