Zmenili ste názor ako hlasovať?

Čo robiť ak ste už poslali hlasovacie lístky ale zmenili ste názor?

Klub akcionárov VVS, a.s. Vám prináša jednoduché riešenie.

Aj napriek tomu, že ste už zaslali vaše hlasovacie lístky, stále môžete zmeniť váš názor. Pre účely hlasovania sa totiž bude zarátavať ten hlasovací lístok, ktorý bol vyhotovený ako posledný (podľa dátumu a času).

Stačí ak pred uplynutím lehoty na hlasovanie korešpondenčným spôsobom, doručíte VVS, a.s. nový hlasovací lístok.

Ako postupovať?

Z web stránky www.klubakcionarov.sk si stiahnite prázdny korešpondenčný hlasovací lístok:
-> Korešpondenčný hlasovací lístok k bodom 1-14 si stiahnete TU <-

-> Korešpondenčný hlasovací lístok k bodu 15 si stiahnete TU <-

Stiahnutý dokument si vytlačte.
Údaje o akcionárovi a akciách (časť A.) označené žltou farbou opíšte z pôvodného hlasovacieho lístka.
Označte spôsob Vášho hlasovania k jednotlivým bodom programu vyznačením [x].
Na záver hlasovacieho vyplňte žltou farbou označené časti (dátum, miesto, čas, úradne overený podpis akcionára alebo jeho splnomocnenca).

Čo všetko dať do obálky? Kedy najneskôr odoslať hlasovací lístok, aby Váš hlas neprepadol?

Manuál k hlasovaniu nájdete v našom predchádzajúcom článku: -> [TU] <-

Chýbajú Vám informácie? Nerozumiete jednotlivým bodom programu?

Komentár k programu valného zhromaždenia nájdete v našom predchádzajúcom článku: -> [TU] <-

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Radi Vám pomôžeme! Neváhajte nás kontaktovať.

Formulár na Vaše otázky nájdete -> [TU] <-