Vznik klubu

Klub sme založili s cieľom vytvoriť úzke a prospešné partnerstvo pre všetkých akcionárov Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.

Keď budeme jednotní, spoločne vybudujeme silný klub, ktorý bude efektívne a dôrazne presadzovať záujmy všetkých členov klubu.

Výhody členstva
v klube akcionárov

Poradenstvo

Poskytujeme poradenstvo a odporúčania
najlepších postupov pre všetkých našich členov.

Konferencie

Pre členov klubu zabezpečujeme aj vzdelávanie, akcionári sa môžu zúčastniť na odborných konferenciách a diskusiách.

Právna ochrana

Chránime práva a presadzujeme záujmy našich členov, a to nielen voči VVS, ale aj voči orgánom štátnej správy či iným koordinovaným skupinám akcionárov.

Klub akcionárov Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., o.z.

Sídlo: Hlavné námestie 356/5, 81101 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika

Korešpondenčná adresa: Klub akcionárov Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., o.z.

P.O.BOX 129, 040 11 Košice

IČO: 52861058

Registračné číslo: VVS/1-900/90-58096

Registrový úrad: Ministerstvo vnútra SR

JUDr. Ľubomír Čigáš
Riaditeľ
cigas@klubakcionarov.sk

Kontakt

Telefón: +421 907 091 945

Všeobecný mail: info@klubakcionarov.sk

Mail na noviny: noviny@klubakcionarov.sk

Noviny na stiahnutie: klubakcionarov.sk/noviny

Vznik klubu: klubakcionarov.sk/vznik klubu

Aké výnosy môže mať Vaše mesto/obec?

Ak chcete zistiť, ako by vyzerali každoročné výnosy pre vaše mesto/obec v prípade presadenia návrhov Klubu akcionárov VVS, pokračujte vyplnením formuláru nižšie a my vás budeme kontaktovať e-mailom.

Od vzniku Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. až doteraz,  spoločnosť vyplatila akcionárom na dividendách v priemere 5 centov na akciu ročne. Klub akcionárov VVS považuje tieto výnosy za nedostatočné a požaduje, aby VVS, a.s. navýšila sumu výnosov pre akcionárov aspoň desaťnásobne.

Výpočet ročného výnosu pre Vaše mesto/ obec Vám doručíme na nižšie zadanú e-mailovú adresu.