TRESTNÉ OZNÁMENIE PRE VYDIERANIE PREDSEDU NKÚ

Trestné oznámenie pre zločin vydierania podal na neznámeho páchateľa Klub akcionárov Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti. Dôvodom podania sú vyjadrenia predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Ľubomíra Andrassyho o tom, že ho údajne mal niekto zastrašovať. 

,,Zastrašovanie, alebo akákoľvek iná forma nátlaku na kohokoľvek, nieto ešte na funkcionárov štátnej správy, či dokonca predsedu Najvyššieho kontrolného úradu do civilizovanej  spoločnosti nepatrí. Je preto namieste, aby sa orgány činné v trestnom konaní zaoberali vyjadreniami predsedu NKÚ o zastrašovaní, stotožnili páchateľa, prípadne páchateľov a odovzdali ich spravodlivosti.,“ vysvetlil dôvod podania trestného oznámenia Daniel Kratky, člen správnej rady Klubu akcionárov VVS a člen predstavenstva VVS.  

Predseda NKÚ Ľubomír Andrassy sa v období od začiatku apríla, do konca mája niekoľkokrát verejne vyjadril, že jeho, ale i kontrolórov NKÚ má údajne niekto zastrašovať. Zároveň poslucháčov a divákov uistil, že sa zastrašiť nedá. Andrassy dokonca hovoril o mafiánskych praktikách. 

Pri podaní trestného oznámenia Klub vychádzal z týchto predpokladov: 

  • Klub akcionárov nemá pochybnosť o tom, že predseda NKÚ hovorí pravdu. Z podstaty jeho funkcie nemožno predpokladať že by tomu bolo inak. 
  • V prípade vyjadrení pána Andrassyho o údajnom zastrašovaní nešlo len o akési  prerieknutie. Slová o zastrašovaní viackrát verejne zopakoval. 
  • Zastrašovanie osoby v pozícii predsedu NKÚ považuje Klub akcionárov za absolútne neprípustné. Ide o závažný trestný čin, ktorý v civilizovanej spoločnosti nemôže mať miesto.
  • V prípade tak závažných obvinení ako je zastrašovanie predsedu NKÚ mali orgány činné v trestnom konaní začať vyšetrovanie z vlastnej iniciatívy. Klub akcionárov nemá vedomosť či sa tak stalo a preto sa rozhodol sám iniciovať  ich konanie podaním trestného oznámenia. 

,,Cieľom podania je, aby príslušné orgány páchateľov stotožnili a stíhali v zmysle platnej legislatívy. Veríme že predseda NKÚ ocení tento náš zodpovedný a občiansky angažovaný prístup a želáme mu aby orgány činné v trestnom konaní tieto podozrenia v čo najkratšom čase dôkladne vyšetrili uzavrel D.Kratky.