STAROSTA OBCE PLOSKÉ: „V ENVIROMENTÁLNYCH VECIACH BY MALO MINISTERSTVO POMÁHAŤ, NIE BRZDIŤ!“

„Robiť projekt Ploské – Ortáše a spájať to napríklad s Finticami v Prešovskom kraji je úplne scestné“, reaguje na ex ante kontrolu Ing. František Petro, starosta obce.

Ing. František Petro, starosta obce

Kontrolnému orgánu vyčíta aj to, že kontrola trvala takmer 8 mesiacov. Obec Ortáše nemá pitnú vodu a je to pre ňu životne dôležitá otázka. Ľudia majú vodu len z vlastných studní. V suchom období však vysychajú aj tie.

„Tento projekt sme riešili takmer 10 rokov. Toto nie je o parčíkoch a lavičkách, toto je o 21.  storočí a normálnom štandarde, ktorý k nemu patrí. Zabezpečili sme všetky potrebné podklady, museli sme urobiť zmluvy o budúcom pripojení, pripraviť projektové dokumentácie. Pri tom všetkom sme mali veľmi dobrú spoluprácu s VVS. U nás je úplne iná situácia ako napríklad vo veľkých mestách, kde sa urobí jedna ulica a tá sa napojí na existujúcu sieť. My potrebujeme urobiť prívod vody z Ploského do Ortášov v dĺžke 3 km, následne rozvody vody a vybudovať vodojem“, vypočítava starosta.

Ľudia si myslia, že ich vodíme za nos

Ročný rozpočet 300 tisíc Eur by na takúto investíciu nestačil. Dotácia bola svetlom na konci tunela. Obec splnila všetky náležitosti a samotný projekt je už štyri roky schválený. Jej obyvatelia sa potešili informácii, že peniaze sú podpísané a všetko je v poriadku. Nervozita však po štyroch rokoch stúpa a ľudia strácajú trpezlivosť. „Robíme na tom 10 rokov. Mení sa vláda, menia sa podmienky, menia sa ceny. Takto sa k vode nikdy nedopracujeme“, hnevá sa na  brzdenie projektu František Petro.

Vodárenská spoločnosť robí čo môže, zmeniť by sa mal zákon

„Vodárne boli ochotné zaplatiť 10% z hodnoty projektu, aby sme my mali vodu. Keby mali ešte zaplatiť ďalších 25%, tak je to suma, pri ktorej to logicky nemôžu robiť. Robia čo môžu. Ak by oni neboli naklonení týmto veciam, nebolo by ani to, čo je vybudované dnes“, hovorí František Petro.

Dodáva však, že verí, že ÚVO má dostatok kompetentných ľudí na to, aby posúdili nezmyselnosť námietok kontrolného orgánu. Primárny problém vidí aj v samotnom zákone o obecnom zriadení: „Kompetentní by mali prebrať a zrušiť zodpovednosť obcí a miest starať sa o vodu a kanál. Situácia je taká, že takmer žiaden starosta na to nemá peniaze vo vlastnom rozpočte, ale každý sa snaží niečo dobudovať. Každý, kto príde, zakope pár rúr do zeme a potom to zase stojí. Starostovia malých obcí majú možno jednu-dve úradníčky. Naopak také vodárne sú na to vybavené. Majú funkčné oddelenia, vedia si poradiť s veľkými projektami od A po Z. Alokované peniaze z fondov a rozpočtu by mali dávať rovno vodárňam a tieto by mali stavať siete. Mal by sa urobiť seriózny audit, aká je rozostavanosť vodovodov, kanalizácie, či čističiek. A tam, kde je toho najmenej by malo ísť najviac peňazí“, uzatvára tému starosta obce Ploské – Ortáše.