Starina možno spojí Bidovce, Ďurďošík i Trsťany

VVS podala žiadosť na obec Bidovce, ktorej podstatou bolo zabezpečenie dostatočného množstva vody v obci. Hlavným cieľom bola distribúcia pitnej vody z vodárenského systému Starina – Košice do vodojemu v k.ú. Ďurďošík. Obecné zastupiteľstvo Bidovce zatiaľ vo veci nerozhodlo, vecou sa budú znova zaoberať začiatkom roka 2022.

Podstatou žiadosti VVS bolo zabezpečenie vody nie len pre Bidovce ale aj Ďurďošík a Trsťany. Ohľad sa bral najmä na to, aby mali tieto obce v budúcnosti dostatok vody aj pri situáciách akou je zvýšenie počtu obyvateľov obce alebo pri poklese zdroja.

K téme sa vyjadril starosta obce Bidovce, Pavol Azari. Ohľadom momentálnej situácie v Ďurkove a samotnej žiadosti, sme sa pýtali aj starostu obce Ďurkov, Ondreja Valika.

Ing. Pavol Azari
starosta obce Bidovce

Ako sa rozhodli poslanci obecného zastupiteľstva Bidovce, ohľadom možnosti distribúcie pitnej vody zo Stariny do vodojemu Ďurďošík?

Zatiaľ sa nerozhodli. Dohodli sme sa na tom, že keď sa situácia ohľadom pandémie upokojí, stretneme sa niekedy v januári znovu a najlepšie aj s pánom Hézselym, aby sme dostali odpovede na všetky potrebné otázky. Je to odborná téma, a preto by poslanci radi prizvali aj odborníkov.

Prečo sa poslanci zatiaľ nerozhodli?

Ako som spomínal potrebujeme ešte odpovede na niektoré otázky. Napríklad či VVS plánuje distribúciu len pre tri dediny alebo aj ďalšie. Máme zastarané potrubie, ktoré by potrebovalo určite už rekonštrukciu, a tu sa naskytá ďalšia otázka ohľadom prípadných porúch. Všeobecne ešte potrebujeme dohodnúť nejaké pravidlá a konkrétne veci ohľadom distribúcie.

Aký je váš osobný názor?

Z dlhodobého hľadiska, keď prihliadame aj na rozbehnutú investičnú bytovú výstavbu, tak počítame aj s prírastkom ľudí. Naša studňa má tiež svoju kapacitu. Zdroj, ktorý máme časom nebude dostačujúci. Teda do budúcna si to viem predstaviť ako dobrú alternatívu a rovnako som to prezentoval aj poslancom. Oni tiež nie sú zásadne proti ale je nutné prebrať ešte podmienky v zmluve.

Považujete nadpojenie Stariny za alternatívu do budúcnosti?

Navrhovaný vstup VVS a.s. s dodávkou pitnej vody z vodného zdroja STARINA cez naše potrubie je len pre obce Ďurkov, Ruskov a Svinica, ktorým v súčasnej dobe dodávame pitnú vodu z nášho vodného zdroja ale ich prevádzkovateľom, distribútorom a platcom za vodu je VVS a.s., Košice. Jednalo by sa o dodávku len takéhoto množstva pitnej vody, ktoré tieto obce v mesačných intervaloch od nás odoberajú a spotrebujú. Obec Bidovce, Ďurďošík a Tršťany by boli naďalej zásobované z nášho vodného zdroja a za cenu stanovenú URSO, teda takú výhodnú ako dnes máme pre našich odberateľov. Tak, ako bolo už povedané, jedná sa o alternatívu do budúcnosti, kedy vzhľadom k ďalšej IBV a nárastu počtu obyvateľov jednotlivých obcí nebude možné pokryť spotrebu pitnej vody z nášho vodného zdroja. Podľa VVS a.s. takéto pripojenie / Košické Olšany – vodojem Ďurďošík /  by bolo možné zrealizovať v horizonte 2 – 5 rokov, nakoľko k tomu je potrebné vybavenie rôznych povolení a získanie finančných prostriedkov na samotnú realizáciu projektu. Taktiež prípadným pripojením zdroja zo STARINY by došlo k zmiešaniu pitnej vody, čo by zvýšilo jej kvalitu. Toto pripojenie by v prípade havárie na našom vodnom zdroji pokrylo dodávku pitnej vody do našej distribúcie, na čas potrebný na jej odstránenie . V žiadnom prípade sa obec Bidovce nevzdáva svojho vlastníckeho vzťahu k vodnému zdroju a distribúcie pitnej vody pre okolité obce, ktorú bude aj naďalej prevádzkovať.

Ondrej Valik
starosta obce Ďurkov

Aký máte názor na nadpojenie Stariny do vodojemu Ďurďošík na to, aby sa zabezpečilo dostatočne množstvo vody?

„Keby sa podarilo zapojiť túto alternatívu, tak by to veľmi pomohlo. Najmä preto, že obce sa rozrastajú. Ak by sa táto možnosť nepodarila, tak obec Ďurkov má vlastný vodojem, ktorý je napájaný z vodojemu z Ďurďošíka. Pozitívne hodnotím nápad nadpojenia Stariny. Každá obec, ktorej sa to týka má veľký bum a začína sa tam stavať, tým pádom je nedostatok vody.“

Prečo by táto alternatíva pomohla?

Napojenie by bolo vynikajúce. V obci Ďurkov sa vytvárajú dva nové stavebné obvody a je pravdepodobné, že bude problém s napojením. Ja by som uvítal, aby sa o myšlienke nadpojenia Stariny začalo rozprávať a robiť na tom. Je dôležité, aby v obciach mali všetci dostatok vody aj s ohľadom na to, že sa do obcí sťahuje stále viac ľudí.

Aká je momentálna situácia s vodou v Ďurkove?

Zatiaľ všetko, čo sa buduje v rámci územného plánu, tak je tam dostatok vody. Tam, kde sa už vytvárajú nové stavebné obvody môže byť problém. Ale zatiaľ nemám informácie či sa im dovolili pripojiť alebo nie. Keď má Ďurkov na odber povolených 5,7 l/s, tak by všetko malo byť v norme.

Čo sa týka budúcnosti, aké máte v Ďurkove plány?

Zatiaľ, pokiaľ je rozdelenie vody také ako bolo, si nemyslím, že by bol nejaký problém.

Podporujete nadpojenie Stariny?

Podporujem tú myšlienku nadpojenia Stariny. Obce sa budú naďalej rozrastať a treba na tom pracovať.