SKÚSENOSTI S KLUBOM AKCIONÁROV

Zopár našich členov sme sa spýtali koľko ušetria na poplatkoch vďaka zmene akcií na listinné, ako hodnotia svoje doterajšie členstvo v klube, aj samotnú spoluprácu s VVS.

Ing. Slavomír Zubriczky – starosta obce Jablonov nad Turňou

Viete v tejto chvíli vyčísliť, koľko vaša obec ušetrí vďaka výmene akcií za listinné?

Rádovo ide o desiatky eur. Zhruba pred šiestimi rokmi som sa touto témou zaoberal prvýkrát spolu s našou účtovníčkou. Tá mi avizovala, že platíme relatívne veľkú sumu za to, že s akciami nič nerobíme, len ich máme niekde uložené, no výdavky sú s tým celoročné. To, že teraz nastáva táto zmena je super vec. Každý krok, ktorý prinesie samospráve nejakú úsporu beriem ako pozitívny.

Využijete ponuku Klubu akcionárov udeliť mu plnú moc a doručiť akcie až k vám?

Určite áno. To, že s tým nemáme žiadne byrokratické aktivity navyše je len plus a určite to využijem. Málokto si dokáže predstaviť, aký nabitý je program starostu obce a že nie každý má čas ísť do sídla vodárenskej spoločnosti. Klub mi týmto ušetrí nielen peniaze ale aj čas.

Ako hodnotíte vašu spoluprácu s Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou?

My sme v regióne veľmi aktívni v komunikácii s vodárňami a naozaj musím vyzdvihnúť aj prácu regionálneho riaditeľa závodu VVS v Rožňave. Akékoľvek požiadavky, s ktorými sa naňho obraciam, či už ide o menšie alebo väčšie nedostatky, sú obratom riešené. Je potrebné povedať, že situácia v našej obci je trochu špecifická. Napriek tomu, že máme 770 obyvateľov, čiže patríme skôr k tým stredne veľkým obciam, máme vybudovaný vodovod aj kanalizáciu. Kým vodovod má v správe VVS, kanalizáciu máme v správe my.

RNDr. Slávka Guteková – starostka obce Kapušany

Ako hodnotíte aktivitu Klubu akcionárov? Koľko vďaka prevodu akcií na listinné ušetríte vy?

Aktivitu klubu hodnotím vysoko pozitívne a som rada, že som jeho súčasťou. Vážim si každého človeka na správnom mieste, každý úrad, či inštitúciu, ktorá obciam pomôže ušetriť eurá v rozpočte. Aj vďaka tejto aktivite sme ušetrili peniaze, ktoré môžeme presunúť inam, na rôzne rozumné investície. Obce majú robiť všetko pre to, aby s majetkom a peniazmi obce nakladali hospodárne a efektívne. A toto bol efektívny krok.

Aká je situácia s vodovodom a kanalizáciou vo vašej obci? Ako vy vnímate spoluprácu s VVS?

Sme spokojní. Ľudia sú spokojní. Komunikácia aj spolupráca s našim oblastným riaditeľom je veľmi dobrá. V našej obci je kanalizácia vybudovaná od roku 1993. Je v správe VVS. V súčasnosti máme pokrytie na 70%. Naša obec, vzhľadom k tomu, že susedíme s tretím najväčším krajským mestom Prešov, je v centre záujmu mnohých ľudí, ktorí chcú bývať v jeho blízkosti. Je tu narastajúci záujem o pozemky, IBV a tým pádom je obec v neustálom dynamickom rozvoji. To je myšlienka, ktorú podporujem. Prináša však mnoho praktických problémov, ktoré je potrebné vyriešiť a ľudia si často neuvedomujú, že to nejde zo dňa na deň. V spolupráci s vodárňami sa chystáme vybudovať ďalšiu vetvu kanalizácie, ktorá je tu potrebná. Najväčší problém bolo financovanie, ale aj tam sme už našli riešenie.

JUDr. Viliam Kall – primátor mesta Veľký Šariš

Akú úsporu vám priniesla zmena akcií zo zaknihovaných na listinné?

Mestá majú postupovať pri svojich aktivitách vždy hospodárne. Každé jedno euro, ktoré a nám podarí ušetriť na jednej veci môžeme investovať do niečoho iného. Hoci možno na prvý pohľad nejde o vysoké sumy, za pár rokov je vidieť poriadny efekt. Sme vďační za každú úsporu.

Ako hodnotíte túto spoluprácu s Klubom akcionárov a celkovo vaše doterajšie členstvo v ňom?

Presne takéto niečo som si predstavoval, že bude fungovať. Ja som, čo sa týka spolupráce, veľmi spokojný od prvého dňa. Bol som jedným z prvých členov. Hlavné výhody klubu sú aktuálnosť informácií a to si mnoho ľudí, ktorí nepoznajú mieru pracovnej zaneprázdnenosti primátorov neuvedomuje. Vysoko hodnotím newslettery, noviny a užším spôsobom právne vysvetlenie vecí napríklad k hlasovaniu valného zhromaždenia. Informácie aj s vysvetlivkami dostávame v dostatočnom predstihu, čím sa ľahšie rozhoduje ako v určitých krokoch postupovať ďalej.

Veľký Šariš je veľmi dynamicky sa rozvíjajúce mesto, spomínané aj v médiách v mnohých superlatívoch. Aké témy ohľadne vody a kanalizácie riešite ako obec?

Približne 80% ľudí má vybudovaný vodovod a kanalizáciu. Čo je dôležité, aj preto, lebo mesto sa rozrastá, za posledné roky sme v spolupráci s vodárňami pripravili nové investičné projekty a ich financovanie budeme riešiť buď s vodárňami, alebo budeme čakať na vhodnú výzvu. Mali sme veľa požiadaviek na to, aby sme niekde dobudovali vodovod alebo kanalizáciu. Hneď po mojom nástupe do úradu sme urobili pasportizáciu a našli sme mnoho lokalít, kde by mohla kanalizácia a voda byť. Tá najdlhšia etapa na tom celom je vždy stavebné povolenie samotnej stavby. Od začiatku, od plánovania až po finálne povolenie. V súčasnosti máme stavebné povolenia pre rozšírenia sietí do 5 km a čaká nás už realizačná fáza. Aj s vodárňami sme doposiaľ vždy našli zhodu. Napríklad sme sa rozhodli pre určitý rozsah spoločnej investície, ak sme potrebovali niečo dobudovať, tak mesto pomohlo so zemnými a ďalšími prácami.