Rozdelenie akcionárov vodárňam škodí

Výsledky hlasovania mimoriadneho valného zhromaždenia Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti ukázali dva zásadné fakty. V prvom rade význam a dôležitosť vzniku klubu akcionárov a v druhom rade prehlbujúce sa rozdelenie akcionárov na tábor veľkých miest a tábor menších miest a obcí. Toto delenie, ktoré sa prehĺbilo po avizovanej snahe mesta Košice ovládnuť celú VVS, považujeme za veľmi škodlivé. V snahe o normalizovanie vzťahov Klub akcionárov hneď po valnom zhromaždení urobil ústretový krok smerom k mestu Košice.

Valné zhromaždenie VVS rozhodovalo okrem iného o voľbe kandidátov na uvoľnené miesto v dozornej rade. Jedným z kandidátov bol dlhoročný generálny riaditeľ a predseda predstavenstva VVS Stanislav Hreha. Druhým kandidátom bol nominant mesta Košice, viceprimátor Marcel Gibóda, ktorý sa o pozíciu v dozornej rade uchádzal už tretíkrát.

Klub akcionárov pred samotnou voľbou inicioval verejné vypočutie, na ktorom obaja kandidáti dostali rovnakú možnosť predstaviť sa, predstaviť svoju víziu a tiež čeliť otázkam členov predstavenstva a dozornej rady. Pred akcionárov predstúpil len Stanislav Hreha, Marcel Gibóda túto príležitosť predstaviť sa odmietol.

V samotnom hlasovaní získal Stanislav Hreha spolu 65,13% hlasov. Takmer dvojnásobne viac ako druhý kandidát. Tento rozdiel hovorí o dôvere akcionárov k Stanislavovi Hrehovi, ale predovšetkým o sile mandátu, ktorým ho poverili, aby zastupoval ich záujmy v dozornej rade celkom jednoznačne.

Kandidáta primátora Košíc, Marcela Gibódu, akcionári po tretíkrát jasne odmietli, keď získal len 35 % hlasov. Proti nemu hlasovalo dokonca 35,04 % hlasujúcich akcionárov VVS. Teda viac než zaňho. Keďže Gibóda je nominantom mesta Košice, ktoré majú cez 20%, od ostatných miest a obcí získal ani nie 15% hlasov. Z nich pravdepodobne cca 8 % predstavoval hlas mesta Prešov. Dá sa teda povedať, že Gibóda bol kandidátom veľkých miest. Naopak, medzi menšími mestami a obcami získal len minimálnu podporu. Veľká časť miest a obcí sa dokonca jednoznačne vyjadrila proti Gibódovi.

Toto rozdelenie jasne vyjadruje narušený vzťah medzi veľkými mestami a ostatnými akcionármi. Je zrejmé, že ide o reakciu na snahu primátora Košíc ovládnuť Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť. Na tento zámer chcel žiadať o milióny z rozpočtu mesta. Je teda prirodzené, že tým pádom postavil ostatné mestá a obce proti sebe do opozície. Pre ne by to totiž znamenalo katastrofu. Ich záujmy by sa stali nepodstatnými, na prvom mieste by boli záujmy Košíc a nič by s tým nedokázali urobiť.

Práve tu sa ukázala opodstatnenosť Klubu akcionárov. Dokázal ostatných akcionárov zjednotiť a vytvoriť tak ucelenú a jednotnú protiváhu veľkým akcionárom.

Toto delenie však považujeme za veľmi škodlivé pre samotnú VVS. Existuje viacero príkladov, kedy súboje akcionárov dramaticky poškodili aj silnejšie spoločnosti.

Klub akcionárov veľmi citlivo vníma záujmy akcionárov VVS, medzi ktorými je na prvom mieste určite stabilita spoločnosti. Namiesto prehlbovania rozporov dávame prednosť skĺbeniu legitímnych záujmov všetkých akcionárov.

Bezprostredne po mimoriadnom valnom zhromaždení sme v mene klubu oslovili poslancov mestského zastupiteľstva mesta Košice. Záujem mesta Košice mať ako najväčší akcionár zastúpenie v orgánoch VVS je plne legitímny. Preto sme poslancov mestského zastupiteľstva vyzvali, aby navrhli kandidátov, ktorí budú mať ich podporu a pre VVS budú odborným aj osobnostným posilnením.

Už pri založení VVS štát rozdelil akcie spoločnosti medzi mestá a obce zámerne tak, aby každý mal v spoločnosti zastúpenie, ale aby zároveň žiadne z miest nemalo dominantné postavenie. Tým zabezpečil, aby nikto nemohol presadzovať výlučne svoje záujmy, na úkor ostatných.

Dodržanie tohto pravidla považujeme za správne, spravodlivé a snahy o narušenie tohto princípu z akejkoľvek strany, či už by malo ísť o privátnych investorov alebo niektorého z akcionárov, považujeme za škodlivé a nebezpečné.

V tomto zmysle chce preto Klub akcionárov jednať aj so zástupcami väčších miest o korektnej spolupráci a partnerstve v prospech VVS a všetkých jej akcionárov.