Pripravte sa na januárovú výmenu akcií. Prinášame vám prehľad toho, čo potrebujete vedieť

V tomto čísle sa budeme venovať postupu pri výmene akcií. Úlohou klubu akcionárov je prinášať zreteľne a jasne vysvetlené informácie a ani teraz tomu nebude inak. Pri výmene akcií je našou snahou  vám v jednoduchosti vysvetliť, ako to bude prebiehať. 

Pôvodne sa výmena zaknihovaných akcií za listinné mala realizovať už v tomto roku. Centrálny depozitár cenných papierov vzhľadom na vysoký počet akcionárov VVS ako aj obmedzený režim na pracovisku tento plán zmaril. Výmena akcií bude prebiehať v druhej polovici roka 2022. Každý akcionár bude vyzvaný na prevzatie hromadnej akcie VVS.

Kedy a kde prebehne výmena?

Akcie sa budú odovzdávať v závodoch VVS, ktoré sú príslušné podľa okresu sídla akcionára. Ide o závody VVS v Bardejove, Humennom, Košiciach, Michalovciach, Prešove, Rožňave, Svidníku, Trebišove a Vranove nad Topľou. Akcionári z okresu daného závodu VVS budú môcť prísť v čase medzi 8:00 – 14:00 hod. do príslušného závodu v ich okrese v termínoch: 


Ďalšie pokyny a upresnenia aj vzhľadom na pandemickú situáciu budú akcionárom oznámené oficiálnou výzvou na prevzatie akcií zo strany VVS ako aj prostredníctvom newslettra Klubu akcionárov VVS v januári. 


Ako to bude prebiehať?

Akcionári z rôznych okresov nebudú musieť cestovať do sídla VVS, a.s. v Košiciach.  Hromadné akcie sa budú odovzdávať v okresoch, v ktorých má sídlo príslušný závod VVS pre každého akcionára. Takto VVS  umožní akcionárom ušetriť náklady na cestovanie i stratu času. 

Poverená osoba za VVS vyzve osobu, ktorá požiadala o vydanie listinných akcií na identifikovanie sa. Po overení oprávnení konať za daného akcionára, bude predložená listinná akcia na kontrolu údajov, ktoré sú na nej uvedené, najmä identifikačných údajov obce a koľko kusov akcia nahrádza. Akcionár podpíše protokol o prevzatí akcie. 

Po prebratí akcie, bude možné zrušiť v banke alebo u obchodníka s cennými papiermi majetkový účet, za ktorý akcionári už nebudú musieť platiť.

Čo k tomu budem potrebovať?

Akcionár bude potrebovať k výmene svoj občiansky preukaz. Ak však akcionár dá niekomu plnú moc, tak zastupujúca osoba predloží plnú moc a svoj občiansky preukaz. 

Čo ak si neprevezmem akcie?

Tí, ktorí sa nebudú môcť zúčastniť osobne majú možnosť udeliť plnú moc na ich zastupovanie. Klub akcionárov VVS ponúka všetkým, ktorí nebudú môcť prísť alebo im nebude vyhovovať náhradný termín, možnosť prevzatia a doručenia ich akcií priamo do kancelárie. Akcionári tak ušetria čas, energiu aj náklady na dopravu.