PREŠOV PREJAVIL ZÁUJEM O DLHOPISY VVS 

Mesto Prešov má záujem rokovať o Dlhopisovom programe garantovaných výnosov Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti. Vyplýva to z Memoranda o spolupráci, ktoré podpísali zástupcovia VVS a Prešova. Po Košiciach, ktoré deklarovali rovnaký záujem už v závere minulého roka je Prešov druhý najväčší akcionár VVS a s Košicami ovládajú vyše 28% akcií VVS. Dlhopisy, ktoré mestám a obciam zabezpečia 16- násobne vyšší výnos, pritom vydajú vodárne pre akcionárov vlastniacich spolu maximálne 30% základného imania.

Prešov deklaruje záujem rokovať o dlhopisovom programe s vedením VVS, oboznámiť sa podrobne s podmienkami a nevylučuje, že sa doň zapojí. 

,,Záujem Prešova o dlhopisový program garantovaných výnosov považujem za prejav zodpovednosti primátora Františka Oľhu a zástupcu mesta Prešov v predstavenstve VVS Martina Ďurišina. Vstupom do programu môže Prešov získať do mestského rozpočtu každoročne vyše 447 tisíc EUR. Nerokovať o tejto možnosti by znamenalo automaticky každý rok prísť o skoro pol milióna eur použiteľných na rozvoj mesta. Rešpektujem a oceňujem ako postoj tak i prístup, keď rozhodovanie o vstupe podmienil dôkladným preštudovaním podmienok dlhopisového programu. V prípade, že veľké mestá, ako Prešov či Košice, ktoré si na rozdiel od menších obcí môžu dovoliť širšie odborné zázemie, preveria a verifikujú dlhopisový program, bude to dôležitý signál pre ostatné samosprávy“ povedal Daniel Kratky, člen predstavenstva VVS a člen správnej rady Klubu akcionárov. 

,,Ďalšie rokovania a záujem o Dlhopisový program garantovaných výnosov bude podliehať dôkladnej právnej a ekonomickej analýze. Dôležité však bude rozhodnutie poslancov mestského zastupiteľstva, ktorí ako jediní majú právomoc nakladať s majetkom mesta v tak významnom rozsahu, ako sú akcie VVS,“ uviedol primátor mesta Prešov František Oľha.

Prešov je s podielom 8,04% na základnom imaní druhým najväčším akcionárom VVS. Spolu s Košicami (20,44%), ktoré rovnako prejavili záujem o dlhopisy VVS už v závere minulého roka majú títo dvaja najväčší akcionári spolu 28,48% akcií vodární. V tomto roku Východoslovenská vodárenská spoločnosť plánuje emitovať dlhopisy pre akcionárov majúcich spolu podiel na základnom imaní maximálne 30%.