Pozvánka na stretnutie akcionárov VVS a.s. – Fond akcionárov

Vážení akcionári, na základe záverov spoločného stretnutia zo dňa 15.7.2020 [dostupné TU], sme pripravili analýzu a návrh koncepčného riešenia obchodovania s akciami VVS a.s.

Stretnutie akcionárov s programom rokovania :

  1. Fond akcionárov VVS a.s. ako koncepčné riešenie.
  2. Odporúčania pre akcionárov majúcich záujem o predaj akcií VVS a.s.

sa uskutoční dňa 06.08.2020 (štvrtok) o 14.00 hod. vo veľkej zasadačke, v sídle Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. na ul. Komenského č. 50 v Košiciach.

Srdečne Vás všetkých pozývame! Budeme radi ak sa stretnutia zúčastní čo najviac akcionárov, aby sme mali možnosť v čo najširšom kruhu diskutovať o aktuálnych témach, ktoré Vás zaujímajú.

Pozvaní na stretnutie sú aj pán Daniel J. Krátký, člen správnej rady Klubu akcionárov VVS a.s., pán Ing. Stanislav Hreha, generálny riaditeľ VVS a.s. a pán Ing. Richard Majza MBA, predseda dozornej rady VVS a.s.

UPOZORNENIE: Účasť na stretnutí bude umožnená len tým akcionárom VVS a participantom (nečlenom Klubu akcionárov VVS), ktorým bude účasť zo strany organizátora stretnutia  – Klubu akcionárov VVS potvrdená. 

Prosíme akcionárov VVS a prípadných participantov, ktorí majú záujem zúčastniť sa stretnutia avšak nie sú členmi  Klubu akcionárov VVS, aby sa najneskôr do stredy (5.8.2020) 16.00 hod. zaregistrovali pre účasť na uvedenom stretnutí prostredníctvom nášho kontaktného web formulára: Registrovať sa na stretnutie alebo emailom na adresu: info@klubakcionarov.sk.

Členovia Klubu akcionárov VVS, ktorí zatiaľ nepotvrdili účasť na stretnutí, tak môžu urobiť kliknutím na tlačidlo [Zúčastním sa], ktoré nájdu v newsletteri Klubu Akcionárov, zaslanom dňa 3.8.2020 alebo účasť potvrdiť prostredníctvom e-mailu na adresu: cigas@klubakcionarov.sk alebo telefonicky na čísle: 0907 091 945