Pozor: Program riadneho valného zhromaždenia bol doplnený o ďalší bod.

Akcionári VVS a.s. dostali v týchto dňoch ďalší korešpondenčný hlasovací lístok. Ide o doplnenie programu riadneho valného zhromaždenia o bod č. 15 návrh zmeny stanov VVS a.s. Tento návrh nie je návrhom VVS a.s. ale návrhom jej akcionára – Mesta Košice.

Aké zmeny navrhuje mesto Košice? 

Klub akcionárov VVS a.s. vám prináša skrátený prehľad najdôležitejších zmien, ktoré navrhuje vykonať mesto Košice ako aj komentár k týmto zmenám.

Porovnanie návrhu mesta Košice na zmenu stanov s aktuálnym znením stanov VVS  a.s.  nájdete >>> [TU] <<<

Komentár k návrhu mesta Košice na zmenu stanov si môžete prečítať >>> [TU] <<<

Ako hlasovať?

Tí akcionári, ktorí zatiaľ neodoslali svoj hlasovací lístok k bodom programu 1-14 označia oba korešpondenčné lístky a pošlú ich v obálke na adresu vodárenskej spoločnosti, tak aby bola obálka doručená najneskôr do 29.06.2020. 

Manuál ako hlasovať, aby Váš hlas neprepadol si môžete prečítať >>> [TU] <<<

Ako postupovať keď ste už odoslali hlasovací lístok k bodom programu 1-14  a hlasujete už len o doplnenom bode programu č. 15?

Návod ako na to si môžete prečítať  >>> [TU] <<<

Zmenili ste názor?  

Svoje hlasovanie môžete zmeniť. Ako na to sa dozviete v našom návode  >>> [TU] <<<  

____________________________________________________________________________________________________________________________.

Máte ďalšie otázky? Nemáte hlasovací lístok? Neprišli Vám podklady k hlasovaniu? Sme pripravení Vám pomôcť, aby Váš hlas neprepadol!

>>> MÁM ZÁUJEM O POMOC KLUBU AKCIONÁROV VVS, A.S. <<<

___________________________________________________________________________________________________________________________