POMOHLI SME VÁM UŠETRIŤ, POMÔŽEME AJ PRI VÝMENE AKCIÍ

Klub akcionárov má za sebou ďalší úspech, z ktorého budú profitovať všetci akcionári. Tí totiž ušetria ročne na poplatkoch za vedenie účtu cenných papierov spolu až 140 tisíc EUR!

Na ostatnom valnom zhromaždení bol odsúhlasený návrh výmeny akcií zo zaknihovaných, vedených na účte cenných papierov na listinné.

Tento krok znamená pre všetkých akcionárov úsporu financií. Náklady na zaknihované akcie znášali mestá, obce aj VVS. Len samotnú VVS to na poplatkoch ročne stálo približne 2000 Eur. Návrh, vďaka ktorému všetci akcionári ušetria ročne spolu približne 140 tisíc Eur predložil Klub akcionárov, na základe podnetov svojich členov. Po jeho úspešnom odsúhlasení je na stole téma výmeny akcií. Čo to znamená, kedy a ako to bude prebiehať? So všetkým vám aj tentokrát poradíme, vysvetlíme znenie zákona a v prípade záujmu pomôžeme až do takej miery, aby ste nemuseli nikam chodiť. Pretože vieme, ako veľmi sú naši členovia pri výkone svojej funkcie zaneprázdnení a koľko kompetencií majú na starosti. A našou úlohou je maximálne im to zjednodušiť.

Akým spôsobom bude prebiehať výmena akcií za listinné?

Výmena bude prebiehať štandardným spôsobom, aký určuje Obchodný zákonník, konkrétne podľa § 214. Ide o pomerne zložito opísaný proces. Preto vám ho vysvetlíme úplne jednoducho krok po kroku, čo sa bude diať a v akých časových lehotách.

Predstavenstvo stanoví termíny, kedy bude prebiehať samotná výmena akcií a bude vás o nich informovať minimálne 30 dní vopred. Takže nemusíte mať obavy, že by ste niečo nestihli, alebo museli riešiť narýchlo. Nemusíte sledovať tlač ani obchodné vestníky. Klub akcionárov to urobí za vás a k vyhláseným termínom vám pošle pripomienku. Môžete sa spoľahnúť na to, že túto agendu vám pomôžeme vyriešiť s minimálnym úsilím na vašej strane. Upozorníme vás na nevyhnutné veci a čo budete potrebovať vysvetlíme.

Osobné doručenie až do kancelárie

Našou úlohou je prinášať informácie, vysvetľovať, pomáhať, uľahčovať a vylepšovať. Tento cieľ považujeme za naplnený, ak sa nám spolu vďaka vašej dôvere a našej aktivite podarí napríklad taká zmysluplná vec, akou je ušetrenie nákladov na účty cenných papierov obciam a mestám. To však nie je všetko. Celú agendu výmeny akcií vám pomôžeme bez vášho väčšieho úsilia dotiahnuť až do konca. Naša úloha v tomto prípade končí až keď držíte svoje listinné akcie v rukách. Chápeme, že starostovia a primátori majú veľmi nabitý pracovný program a ak majú cestovať kvôli výmene akcií do Košíc, je to v prípade mnohých z nich neefektívne. Ušetríme vám čas aj peniaze a akcie vám prinesieme osobne až do vašej kancelárie. Ako?

Tí z vás, ktorí nebudú mať záujem ísť osobne kvôli výmene akcií do sídla Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, môžu udeliť Klubu akcionárov plnú moc, na základe ktorej akcie prevezmeme a prinesieme vám ich osobne. Nemusíte nikam chodiť a my to pre vás radi urobíme.

Kedy budú známe termíny prevzatia akcií?

Termíny výmeny akcií sa dozviete nielen od VVS, ale len čo budú známe, budeme vás, našich členov o nich informovať aj v našom newsletteri a následne vám zašleme aj návratku s udelením plnej moci, aby ste nám ju v prípade záujmu  o osobné doručenie listinných akcií mohli poslať.