Poďakovanie a podpora Andrei Turčanovej

V mene Klubu akcionárov VVS ďakujeme primátorke Prešova Andrei Turčanovej za doterajšiu prácu na pozícii podpredsedníčky predstavenstva Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.

Zároveň sme radi, že aj po vzdaní sa funkcie podpredsedníčky, ostala v predstavenstve a je tak zástupkyňou hlasu ,,veľkých akcionárov“ vo VVS. 

Zároveň by sme chceli pani Andrei Turčanovej vyjadriť podporu v osobnom živote. Nikto z nás si nedokáže predstaviť, čím ako matka v týchto dňoch prechádza. Pani primátorka, sme s vami a úprimne Vám prajeme, aby toto neľahké obdobie, bolo čím skôr len zlou spomienkou. 

Za Klub Akcionárov Mgr. Miroslava Hančaková, riaditeľka Klubu akcionárov VVS