Odovzdávanie listinných akcií začalo

Napriek posunu termínov zo strany Centrálneho depozitára cenných papierov SR sa nám podarilo intenzívnou komunikáciou s akcionármi začať s odovzdávaním akcií len s približne týždňovým posunom pôvodných termínov. 

Zmena podoby akcií bola prezieravým krokom

Obrátili sa na nás viacerí akcionári. Sťažovali sa,  že im banky zaslali faktúry za vedenie účtu s cennými papiermi VVS, a.s. za rok 2021 vo výške 600,- EUR. Doteraz títo akcionári platili maximálne 60 EUR. Ide o 10 násobné zvýšenie, ktoré pre malých akcionárov  VVS, a.s. predstavuje citeľnú záťaž na rozpočet obce.  

„Desaťnásobné zvýšenie poplatku za vedenie účtov s cennými papiermi VVS je neúmerné. Obce si museli tieto účty zakladať, keď na ne FNM SR prevádzal akcie VVS. Ak by každý akcionár VVS musel platiť 600,- EUR, celkovo by akcionári zaplatili na poplatkoch 462 600 EUR.

Vďaka iniciatíve Klubu akcionárov VVS, akcionári na valnom zhromaždení VVS v roku 2021 rozhodli o zmene podoby akcií na listinnú. Po prevzatí akcií budú môcť akcionári zrušiť účty v bankách a ostanú akcionármi bez toho, aby museli každý rok platiť  akékoľvek poplatky za to, že vlastnia akcie VVS. Pôvodná úspora nákladov všetkých akcionárov, ktorú Klub akcionárov VVS odhadol na výšku približne 140 000 EUR, bude v konečnom dôsledku predstavovať skoro 500 000 EUR za každý rok, kedy akcionári nemusia platiť poplatky bankám za elektronickú evidenciu cenných papierov.

Aktualizované termíny výmeny akcií

Akcie sa budú odovzdávať v závodoch VVS, ktoré sú príslušné podľa okresu sídla akcionára. Ide o závody VVS v Bardejove, Humennom, Košiciach, Michalovciach, Prešove, Rožňave, Svidníku, Trebišove a Vranove nad Topľou.

Rožňava: 01.02.2022  a 14.02.2022 o 10:00 hod.  v priestoroch budovy Radnice, Námestie baníkov 16, Rožňava (akcionári z okresu Rožňava)
Košice, Košice-Okolie: 02.02.2022 a 15.02.2022;  o 10:00 hod. v priestoroch Veľkej zasadačky VVS, a.s , Komenského 50, Košice
Bardejov: 03.02.2022 a 16.02.2022 o 10:00 hod. v priestoroch zasadačky Mestského úradu v Bardejove
Michalovce: 04.02.2022 a 17.02.2022 o 10:00 hod. v priestoroch sály Mestského kultúrneho strediska , námestie Osloboditeľov 916, Michalovce
Humenné: 07.02.2022 a 18.02.2022 o 10:00 hod. v priestoroch Veľkej zasadačky na Mestskom úrade v Humennom
Vranov nad Topľou: 08.02.2022 a 21.02.2022 o 10:00 hod. v priestoroch zasadačky Mestského úradu vo  Vranove nad Topľou
Prešov: 09.02.2022 a 22.02.2022 pre akcionárov z okresu Prešov
o 10:00 hod. – v priestoroch zasadačky Mestského úradu v Prešove (akcionári z okresu Prešov)
o 13.00 hod. v priestoroch zasadačky Mestského úradu v Sabinove (akcionári z okresu Sabinov a Lipany)
Svidník: 10.02.2022 a 23.02.2022
o 10:00 hod. v priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Stropkove
o 13:00 hod. v priestoroch Mestského kultúrneho strediska  vo Svidníku
Trebišov: 11.02.2022 a 24.02.2022 o 10.00 hod. v priestoroch obradnej miestnosti na Mestskom úrade , ul. M. R. Štefánika 862/204, Trebišov.

V súvislosti s výmazom zaknihovaných akcií  Vám odporúčame, aby ste individuálne kontaktovali člena centrálneho depozitára (napr. vašu banku alebo JELLYFISH o.c.p., a.s.), ktorý vedie váš majetkový účet cenných papierov, za účelom uzatvorenia tohto účtu, pokiaľ sa na ňom nebudú nachádzať iné akcie ako akcie VVS, a.s.