Odovzdávanie listinných akcií začalo

Napriek posunu termínov zo strany Centrálneho depozitára cenných papierov SR sa nám podarilo intenzívnou komunikáciou s akcionármi začať s odovzdávaním akcií len s približne týždňovým posunom pôvodných termínov. 

Čítať viac »

Vy sa pýtate, my odpovedáme

Čo znamená pojem hromadná akcia?  Hromadná akcia je cenný papier, ktorý v sebe zahŕňa všetky jednotlivé akcie, ktoré akcionár vlastní. Vydáva sa v prípadoch, kedy má

Čítať viac »