KOŠICE PREJAVILI ZÁUJEM O DLHOPISY VVS

Mesto Košice má záujem rokovať o dlhopisovom programe Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti. Nevylučuje, že sa doň zapojí. Podobne má záujem aj o ďalšie programy, ktoré inicioval Klub akcionárov VVS. Vyplýva to z Memoranda o vzájomnom porozumení a spolupráci, ktoré podpísali zástupcovia VVS a mesta Košice.

,,Mesto Košice berie na vedomie iniciatívu Klubu akcionárov VVS, a.s. a VVS, a.s. v otázke poskytovania pravidelného finančného plnenia pre akcionárov VVS, a.s. vo forme dlhopisového programu…
Mesto Košice má záujem o tejto iniciatíve rokovať a po vyhodnotení všetkých poskytnutých informácií nevylučuje, že iniciatívu podporí a súčasne sa do nej zapojí,uvádza sa v memorande. 

Negociácie s mestom Košice za Východoslovenskú vodárenskú viedol Daniel Kratky, člen predstavenstva VVS, a člen správnej rady  Klubu akcionárov VVS. 

,,Mesto Košice patrilo v minulosti  skôr ku kritikom vodární, ale na základe rokovaní, ktoré sme absolvovali verím, že pripravované kroky si získavajú dôveru a aj podporu okrem jeho vedenia i poslancov mestského zastupiteľstva,“ povedal člen správnej rady Klubu akcionárov a člen predstavenstva VVS Daniel Kratky

,,Ak by došlo v maximálnej miere k využitiu všetkých benefitov ktoré VVS prináša Košiciam, prínos pre mesto by mohol dosiahnuť hneď v prvý rok až 1,3 mil. EUR a to každoročne,“  vysvetlil Kratky ,,O podobnej spolupráci bude VVS samozrejme jednať aj s ďalšími akcionármi,“ doplnil. 

Košice majú tiež záujem rokovať o téme výkupu vlastných akcií spoločnosťou VVS,  zavedenie tzv. zamestnaneckých akcií a tiež o zámere VVS rozšíriť oblasti podnikania aj do segmentov, ktoré nie sú regulované Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (tzv. non-core aktivity). 

Na druhej strane, vodárne prejavili ochotu poskytnúť Košiciam bonifikáciu z poplatku za odvod dažďovej vody a ďalších služieb. Bonifikácia vo výške 15% by sa mala týkať nielen mesta Košice, ale aj niektorých podnikov a organizácií s účasťou mesta. Vodárne sa tiež budú zaoberať možnosťou zapojenia sa do Akčného plánu rozvoja mesta Košice 2022-2024 v oblasti biodiverzita, modrá a zelená infraštruktúra. Vodárne sú pripravené spolupracovať na Koncepcii rozvoja mesta Košice v oblasti tepelnej energetiky svojim pripravovaným zeleným projektom tepelných čerpadiel.

Mesto Košice je v súčasnosti najväčším minoritným akcionárom VVS s podielom 20,44 % na základnom imaní. 

Vzhľadom k finančnej náročnosti dlhopisového programu sa v prvom kole počíta s vydaním emisie dlhopisov pre akcionárov majúcich podiel na základnom imaní VVS v rozsahu max 30%.