Košice a Prešov budú mať zastúpenie v predstavenstve VVS

Klub akcionárov víta voľbu zástupcu Košíc Ladislava Lörinca a zástupcu Prešova Martina Ďurišina do predstavenstva Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Vidí v tom začiatok novej éry vzťahov medzi vodárňami a mestom Košice.

,,Košice a Prešov sú najväčším akcionármi vodární, považujeme preto za prirodzené, ich zastúpenie v orgánoch spoločnosti. Doterajší stav, keď Košice zastúpenie vo vedení VVS nemali, nebol šťastný. Napätie vo vzťahoch, ktoré sa navyše ventiluje cez médiá, či sociálne siete, neprináša žiadnej zo strán nič dobré“ komentoval voľbu Daniel Kratky, člen správnej rady Klubu akcionárov a člen predstavenstva VVS.

Klub akcionárov preto v minulosti vyzval mestské zastupiteľstvo Košíc, aby nominovalo zástupcu, ktorý by mal podporu poslancov a bol pre VVS prínosom.

,,Som rád, že poslanci vybrali zástupcu, ktorý má ich podporu. Ladislav Lörinc sa môže oprieť nielen o podporu poslancov, ale ako starosta sídliska KVP a vicežupan Košického samosprávneho kraja má silný mandát aj od samotných občanov. Verím, že sme svedkami začiatku novej éry vzťahov medzi vodárňami a mestom Košice, ktoré sa čoskoro pretavia aj do konkrétnych výsledkov,“ uzavrel Kratky.

Nomináciu Ladislava Lörinca odsúhlasili poslanci mestského zastupiteľstva Košíc 15. decembra, po tom, čo v minulosti dozorná rada VVS odmietla do predstavenstva menovať predošlých nominantov za Košice.

Martin Ďurišin je poslanec mesta Prešov, člen mestskej rady a predseda Komisie mestského zastupiteľstva mesta Prešov pre financie, rozpočet, správu mestských organizácií a obchodných spoločností.

V zmysle smerníc VVS samotnému rozhodnutiu o menovaní Lörinca a Ďurišina do predstavenstva predchádzalo vypočutie (tzv. hearing) členmi dozornej rady a predstavenstva spoločnosti a preukázanie odbornej spôsobilosti a nezávislosti kandidátov.