Klub akcionárov bude mať zastúpenie v predstavenstve VVS

Novým členom predstavenstva Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti sa stane Daniel Kratky, člen správnej rady Klubu akcionárov VVS. Rozhodli o tom členovia dozornej rady VVS.

Za člena predstavenstva Kratkeho navrhli akcionári VVS s podporou Klubu akcionárov. V zmysle smerníc VVS samotnému rozhodnutiu o menovaní predchádzalo vypočutie (tzv. hearing) členmi dozornej rady a preukázanie odbornej spôsobilosti a nezávislosti kandidáta. 

,,Voľbu do orgánov VVS vnímam ako prejav dôvery, ktorá ma zaväzuje. Pri realistickom pohľade je to však výzva a predovšetkým veľké množstvo práce, ktoré je pred nami. Klub akcionárov a poradný orgán správnej rady klubu pracujú na dôležitých témach pre akcionárov, ako napríklad pravidelná výplata výnosov. Akcionári si uvedomujú, že je dôležité mať v orgánoch spoločnosti nominanta, ktorý bude tieto témy nielen presadzovať, ale predovšetkým reálne zavádzať do praxe. A to vnímam ako ich mandát pre mňa. Podobne vnímam záväzok k odborárom realizovať projekt zamestnaneckých akcií, ktorý sa Klub akcionárov zaviazal podporiť“ povedal Daniel Kratky, novozvolený člen predstavenstva VVS.  

,,Ako člen predstavenstva budem zastupovať záujmy spoločnosti a všetkých akcionárov. Okrem spomínaných projektov sa preto chcem sústrediť na strategický rozvoj non-core aktivít VVS, ktoré by v budúcnosti mohli tvoriť ďalší zdroj príjmov vodární, ale tiež priniesť nové sociálne benefity pre zamestnancov. V rámci vodární by som sa chcel stať lídrom tohto segmentu. Všetko sú to pomerne nové myšlienky a projekty, ktoré bude treba vytvárať takpovediac od nuly. Preto moje členstvo v predstavenstve naozaj nevnímam ako formálnu, ale výkonnú funkciu,“ doplnil Kratky. 

Všetky príjmy Daniela Kratkeho  vyplývajúce z členstva v predstavenstve budú priamo poukazované na účet neziskovej organizácie.

,,Tým by som chcel rozptýliť čo i len náznak špekulácií o tom, že moje aktivity v Klube akcionárov smerovali získaniu lukratívnej pozície vo vodárňach“ uzavrel Kratky.  

Dozorná rada za nových členov predstavenstva vymenovala aj Janu Bernátovú a Richarda Majzu.

Daniel Kratky ukončil právnické vzdelanie v roku 1993. V roku 1995 založil spoločnosť Kratky Global,  v rokoch 2003-2007 bol národným viceprezidentom Medzinárodnej únie advokátov, podpredsedom Európskeho Rozhodcovského súdu. Od roku 2014 je zakladateľom a predsedom dozornej rady spoločnosti Slovenské Farmárske a od roku 2019 je členom správnej rady Klubu akcionárov VVS. Je členom Klubu 500. Od roku 2021 je členom rady vlády Slovenskej republiky pre Európsku zelenú dohodu.