Inšpirácia:  V ZÁBORSKOM TO ZVLÁDLI NA 100%

Obec Záborské má vybudovaný vodovod a kanalizáciu pre 100% svojich obyvateľov. V súčasnosti rieši kolaudáciu posledného najnovšieho úseku kanalizácie o dĺžke 2300 m zrealizovaného z vlastných zdrojov.

Obec sa tak stala viac konkurencieschopnou a lákavejšou nielen pre nových obyvateľov, ale aj pre developerské projekty. Nie všetko je však možné postaviť z vlastných zdrojov. Ako to teda dokázali? Pýtali sme sa, aby sme inšpirovali aj iné obce, ktoré sa trápia najmä otázkou nákladov a ich financovania.

Ako to zafinancovali

Starostka obce Kristína Maliňáková, ktorá stojí pri jej rozvoji už 27 rokov hovorí aj o združených investíciách:

“S grantmi a fondami je to náročné. Aj my sme sa pokúšali o dotáciu z Envirofondu. Odtiaľ sme ale nedostali nič. Preto sme hľadali iné možnosti. V starších častiach obce sme použili najmä náš rozpočet, no časť kanalizácie sme vybudovali aj vďaka pomoci a dlhodobej spolupráci s VVS a.s. Tá nám urobila v minulosti dve vetvy v hodnote cca 200 tisíc Eur”, vyzdvihla spoluprácu starostka. Ďalšiu časť kanalizácie na nových uliciach s individuálnou bytovou výstavbou vyriešili združenou investíciou s občanmi. Každá domácnosť zaplatila po 1000 Eur, zbytok doplatila obec.

Nové lokality, na ktorých sa nachádzajú súkromné pozemky aj cesty a rôzne developerské projekty si kanalizáciu aj vodovod zrealizovali sami. Následne sa napojili do existujúcich obecných vetiev. Dnes majú funkčných 10,5 km kanalizácie.

Všetko máme v správe VVS, je to pre nás výhodnejšie

Vodovod aj kanalizáciu odovzdali kompletne celú do správy VVS. Rozhodli sa tak aj na základe dlhoročných dobrých skúseností a spolupráce s vodárňami, ktoré im už predtým vyšli v ústrety zvýhodnenými cenami za vývoz splaškových vôd. “Nemáme s tým žiadnu starosť. VVS a.s. nám zabezpečuje nielen správu ale aj drobnú údržbu. Pripravia si aj plán obnovy a rekonštrukcie. Je potrebné podotknúť, že potrubie má určitú životnosť a hoci na začiatku nepotrebujete nič, postupne sa začnú vyskytovať rôzne drobné poruchy a to sú veľké finančné zásahy do rozpočtu. Pre obec je to jednoznačne výhodnejšie riešenie”, uzatvára Kristína Maliňáková.