VVS, Klubu akcionárov VVS a ZMOS budú spolupracovať

Klub akcionárov VVS a Východoslovenská vodárenská spoločnosť sa dohodli na spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS). Bude sa týkať aj Dlhopisového programu garantovaných výnosov. Vyplýva to z memoranda o spolupráci, ktoré KA VVS a VVS podpísali so ZMOS-om.   Ďalšími oblasťami spolupráce bude predovšetkým vzdelávanie primátorov a starostov v oblasti vykonávania akcionárskych a iných práv vo vzťahu k VVS […]

Spolupráca s kontrolórmi samospráv

Klub akcionárov VVS a Východoslovenská vodárenská spoločnosť budú spolupracovať s hlavnými kontrolórmi miest a obcí. Vyplýva to z memoranda, ktoré KA VVS a VVS podpísali so Združením hlavných kontrolórov miest a obcí SR. Spolupráca sa bude týkať predovšetkým vzdelávania hlavných kontrolórov v oblastiach súvisiacej jednak s vodárenstvom, ale najmä v oblasti výkonu akcionárskych práv, ak má obec akcie, a tiež v oblasti nanajvýš […]

Odchod zástupcu Košíc z orgánov VVS je sklamaním

Rozhodnutie zástupcu mesta Košice vzdať sa funkcie člena predstavenstva Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., je pre Klub akcionárov VVS sklamaním. ,,Košice sú najväčším akcionárom vodární, považujeme preto za prirodzené ich zastúpenie v orgánoch spoločnosti. Stav, keď Košice zastúpenie vo vedení VVS nemali, nebol šťastný a veril som, že zvolením nominanta Košíc, pána Ladislava Lörinca, v decembri 2022, sa […]

Dlhopisy VVS v TOP3 korporátnych dlhopisov na Slovensku

Spomedzi vyše 40 aktuálne hodnotených emisií na slovenskom trhu dlhopisov by sa emisia Východoslovenskej vodárenskej VODA SPIEVA I. zaradila medzi tri kreditne najkvalitnejšie emisie domácich korporátnych dlhopisov na slovenskom trhu. Vyplýva to z analýzy investičného špecialistu Rolanda Víznera, ktorý dlhopis VVS podrobil komplexnej analýze. ,,Vymenil by som dlhopis za akcie v rámci ponúkaného programu, ak […]

Limitácia hlasov, ako obrana proti ovládnutiu Slovenských vodární

Limitáciu maximálneho počtu hlasov akcionárov považuje  Poradný orgán Správnej rady Klubu akcionárov VVS za efektívne riešenie, ako predísť hrozbe ovládnutia spoločnosti jediným akcionárom (skrytej privatizácii). Poradný orgán preto poveril Správnu radu Klubu akcionárov VVS presadzovať prijatie legislatívy, ktorá by zaviedla toto pravidlo pre  všetky vodárenské spoločnosti. Poradný orgán Správnej rady Klubu akcionárov sa zaoberal otázkou […]

OBROVSKÝ ZÁUJEM O DLHOPISY VVS

Takmer  50 % akcionárov Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. prejavilo záujem o jej dlhopisy hneď v prvý deň otvorenia registrácie. ,,Od pondelkovej polnoci, kedy sme sprístupnili možnosť registrácie, alebo tzv. predúpis, sme zaregistrovali vyše 350 miest a obcí, ktoré prejavili záujem o dlhopisy VVS a stále čelíme obrovskému záujmu akcionárov. Využívajú pritom tak elektronickú registráciu prostredníctvom portálu www.dlhopisyvvs.sk ako aj možnosť […]

NÁRODNÁ BANKA SCHVÁLILA PROSPEKT DLHOPISOV VVS VODA SPIEVA I.

Národná banka Slovenska schválila prospekt Dlhopisov Voda spieva I., emitenta Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., administrátorom a finančným poradcom emisie je Slovenská sporiteľňa a.s.. Dlhopis Voda spieva I. je prvou emisiou Dlhopisového programu garantovaných výnosov Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti. ,,VVS mohla vydať dlhopisy aj bez schváleného prospektu zo strany NBS. Ale rozhodli sme sa ísť cestou verejnej […]

AKCIONÁRI SCHVÁLILI NOVÚ CENU AKCIÍ VVS

Valné zhromaždenie Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. schválilo výkup vlastných akcií spoločnosťou VVS, určilo novú výkupnú cenu akcie na 13,28 EUR a akcionári schválili aj zmenu stanov. Prijali tak kľúčové zmeny potrebné pre efektívne spustenie Dlhopisového programu garantovaných výnosov.  Zmeny prešli s historicky rekordnou podporou vyše 86 % akcionárov.  ,,Zmenu stanov sa podarilo dosiahnuť prvýkrát od roku 2003. […]

Prvý týždeň stretávania sa s akcionármi vyvrcholil v meste Humenné

Pozrite si krátke video zo stretnutia, ktoré sumarizuje niektoré hlavné body a dáva priestor aj vyjadreniam zástupcov obcí. Zástupcovia VVS, Slovenskej sporiteľne a ďalší profesionálni poradcovia zodpovedali množstvo zaujímavých otázok predstaviteľov miest a obcí ktorí majú záujem zhodnocovať majetok ich samospráv výmenou akcií za dlhopisy Dodatočné informácie máte kedykoľvek k dispozícií aj na webovej stránke […]