VVS ZLEPŠILI HOSPODÁRENIE AJ INVESTOVALI VIAC

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. dosiahla za rok 2023 čistý zisk 227 100 €. Zisk pred zdanením predstavoval 856 939 €. Keďže východiská pre rok 2023 predpokladali stratu 7 000 000 €, výsledné hospodárenie sa tak oproti plánu podarilo zlepšiť o 7 856 939 €. Oproti roku 2022 je to zlepšenie o 2,6 milióna eur. Na výročnom stretnutí akcionárov/valnom zhromaždení […]

VÝCHOD BUDE MAŤ VODÁRENSKÉHO OMBUDSMANA

Vytvorenie Úradu vodárenského ombudsmana schválilo predstavenstvo a dozorná rada Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Na čele úradu bude stáť JUDr. Miroslav Kráľ. Cieľom tohto kroku je skvalitniť vzťahy VVS s jej odberateľmi, obchodnými partnermi, akcionármi a ďalšími subjektmi, s ktorými vodárne prichádzajú do kontaktu.  Úlohou úradu bude  zaoberať sa prípadmi občanov, ale aj iných partnerov VVS, […]

Záujem Prešova o dlhopisy VVS trvá

Prešov má naďalej záujem o Dlhopisový program garantovaných výnosov. S Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. vytvorilo vedenie mesta spoločnú komisiu, ktorá má poslancom zabezpečiť korektné podklady pre ich rozhodovanie, uviesť na pravú mieru dezinformácie a priniesť odpovede na otázky, ktoré poslancom chýbali. ,,Vážim si korektný prístup primátora Prešova, pána Františka Oľhu. Mesto Prešov patrí medzi prvých akcionárov, […]

Dlhopisy vodu nezdražia

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. nebude kvôli Dlhopisovému programu garantovaných výnosov rozpredávať lukratívny majetok, nebude prepúšťať zamestnancov, nebude znižovať výdavky do obnovy vodárenskej infraštruktúry a nebude ani čerpať nové úvery slúžiace na výplatu kupónov z dlhopisov Voda spieva I. Vyplýva to z jednomyseľne schváleného uznesenia predstavenstva a dozornej rady VVS. Vedenie vodární tak vychádza v ústrety požiadavke primátorov a starostov […]

Klub akcionárov VVS podporuje Revúcku výzvu

Klub akcionárov VVS sa stotožňuje s hodnotami a posolstvom, ktoré primátori a starostovia sformulovali v tzv. Revúckej výzve. Klub bude presadzovať naplnenie požiadaviek adresovaných vedeniu VVS a využije svoju váhu a odborné zázemie pri podpore požiadaviek smerom k zákonodarnému zboru a orgánom štátnej správy. „Veľmi citlivo vnímame diskusie a prípadné obavy obyvateľov niektorých miest a […]

Dlhopisy vodu nezdražia

Ceny vodného a stočného sa kvôli výplate výnosov z Dlhopisov Voda spieva I. zvyšovať nebudú. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. tento náklad do cien vodného a stočného nepremietne. Vyplýva to z jednomyseľne schváleného uznesenia predstavenstva a dozornej rady VVS. ,,Východoslovenská vodárenská spoločnosť sa v niektorých mestách stala nástrojom politického boja. Dezinformačnými kampaňami sa niektorí politickí kandidáti snažia získať pozornosť obyvateľov. […]

Vodárne žiadajú NKÚ o kontrolu

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. vyzvala Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky (NKÚ) na kontrolu Dlhopisového programu garantovaných výnosov. Reaguje tak na prekvapivé správanie NKÚ z posledných dní. Najvyšší kontrolný úrad sa v ostatnom období opakovanie v médiách vyjadroval k Dlhopisovému programu garantovaných výnosov bez toho, aby si od vodární vyžiadal čo i len jediný dokument, nieto ešte kompletné podklady, prevyšujúce 150 strán. […]

Vodárne reagujú na výpady NKÚ

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. v spolupráci s jej akcionárskym klubom, pripravila pre členov Združenia miest a obcí Slovenska odpovede na všetky upozornenia Najvyššieho kontrolného úradu týkajúce sa Dlhopisového programu garantovaných výnosov. VVS tiež poukázala na prekvapivo vysokú mieru neodbornosti, ktorú materiál, ktorého časti sa už objavili aj v médiách, vykazuje.  ,,Táto aktivita NKÚ je podľa nášho presvedčenia […]

Mesto Košice pripravuje podklady k Dlhopisovému programu garantovaných výnosov

Mesto Košice pripravuje podklady k Dlhopisovému programu garantovaných výnosov pre rokovanie Mestského zastupiteľstva™. S Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. vytvorilo spoločnú odbornú komisiu, ktorá má poslancom zabezpečiť korektné informácie pre ich rozhodovanie a priniesť odpovede na otázky, ktoré mestu a poslancom chýbali. ,,Existujúca analýza programu, ktorá bola predložená poslancom na posúdenie vznikala bez spolupráce s VVS. Neposkytovala […]