Dlhopisy vodu nezdražia

Ceny vodného a stočného sa kvôli výplate výnosov z Dlhopisov Voda spieva I. zvyšovať nebudú. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. tento náklad do cien vodného a stočného nepremietne. Vyplýva to z jednomyseľne schváleného uznesenia predstavenstva a dozornej rady VVS. ,,Východoslovenská vodárenská spoločnosť sa v niektorých mestách stala nástrojom politického boja. Dezinformačnými kampaňami sa niektorí politickí kandidáti snažia získať pozornosť obyvateľov. […]

Vodárne žiadajú NKÚ o kontrolu

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. vyzvala Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky (NKÚ) na kontrolu Dlhopisového programu garantovaných výnosov. Reaguje tak na prekvapivé správanie NKÚ z posledných dní. Najvyšší kontrolný úrad sa v ostatnom období opakovanie v médiách vyjadroval k Dlhopisovému programu garantovaných výnosov bez toho, aby si od vodární vyžiadal čo i len jediný dokument, nieto ešte kompletné podklady, prevyšujúce 150 strán. […]

Vodárne reagujú na výpady NKÚ

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. v spolupráci s jej akcionárskym klubom, pripravila pre členov Združenia miest a obcí Slovenska odpovede na všetky upozornenia Najvyššieho kontrolného úradu týkajúce sa Dlhopisového programu garantovaných výnosov. VVS tiež poukázala na prekvapivo vysokú mieru neodbornosti, ktorú materiál, ktorého časti sa už objavili aj v médiách, vykazuje.  ,,Táto aktivita NKÚ je podľa nášho presvedčenia […]

Mesto Košice pripravuje podklady k Dlhopisovému programu garantovaných výnosov

Mesto Košice pripravuje podklady k Dlhopisovému programu garantovaných výnosov pre rokovanie Mestského zastupiteľstva™. S Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. vytvorilo spoločnú odbornú komisiu, ktorá má poslancom zabezpečiť korektné informácie pre ich rozhodovanie a priniesť odpovede na otázky, ktoré mestu a poslancom chýbali. ,,Existujúca analýza programu, ktorá bola predložená poslancom na posúdenie vznikala bez spolupráce s VVS. Neposkytovala […]

HLAVNÍ KONTROLÓRI OBCIAM ODPORÚČAJÚ VSTUP DO DLHOPISOVÉHO PROGRAMU

Po Odbornej konferencii pre hlavných kontrolórov akcionárov Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. to zaznelo z úst viacerých hlavných kontrolórov miest a obcí.  ,,Povinnosťou obce aj orgánov obce, to znamená starostu a poslancov obecného zastupiteľstva je majetok obce zveľaďovať a zhodnocovať. Ak im doterajšie vlastníctvo akcií ich majetok nezveľaďovalo ani nezhodnocovalo a garantovaný program túto možnosť prináša, mali by […]

Košice plánujú vstup do Dlhopisového programu VVS

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach konané dňa 24.11.2023 odporučilo primátorovi pripraviť v spolupráci s Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. odborný materiál a návrh na vstup do Dlhopisového programu garantovaných výnosov. Primátor s príjmom z Dlhopisového programu počíta už v rozpočte na rok 2024. Návrh predložila predsedníčka Legislatívno-právnej komisie pri mestskom zastupiteľstve a  prednostka Miestneho úradu MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce JUDr. Beáta […]

VVS, Klubu akcionárov VVS a ZMOS budú spolupracovať

Klub akcionárov VVS a Východoslovenská vodárenská spoločnosť sa dohodli na spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS). Bude sa týkať aj Dlhopisového programu garantovaných výnosov. Vyplýva to z memoranda o spolupráci, ktoré KA VVS a VVS podpísali so ZMOS-om.   Ďalšími oblasťami spolupráce bude predovšetkým vzdelávanie primátorov a starostov v oblasti vykonávania akcionárskych a iných práv vo vzťahu k VVS […]

Spolupráca s kontrolórmi samospráv

Klub akcionárov VVS a Východoslovenská vodárenská spoločnosť budú spolupracovať s hlavnými kontrolórmi miest a obcí. Vyplýva to z memoranda, ktoré KA VVS a VVS podpísali so Združením hlavných kontrolórov miest a obcí SR. Spolupráca sa bude týkať predovšetkým vzdelávania hlavných kontrolórov v oblastiach súvisiacej jednak s vodárenstvom, ale najmä v oblasti výkonu akcionárskych práv, ak má obec akcie, a tiež v oblasti nanajvýš […]