KOŠICE PREJAVILI ZÁUJEM O DLHOPISY VVS

Mesto Košice má záujem rokovať o dlhopisovom programe Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti. Nevylučuje, že sa doň zapojí. Podobne má záujem aj o ďalšie programy, ktoré inicioval Klub akcionárov VVS. Vyplýva to z Memoranda o vzájomnom porozumení a spolupráci, ktoré podpísali zástupcovia VVS a mesta Košice. ,,Mesto Košice berie na vedomie iniciatívu Klubu akcionárov VVS, a.s. a […]

Košice a Prešov budú mať zastúpenie v predstavenstve VVS

Klub akcionárov víta voľbu zástupcu Košíc Ladislava Lörinca a zástupcu Prešova Martina Ďurišina do predstavenstva Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Vidí v tom začiatok novej éry vzťahov medzi vodárňami a mestom Košice. ,,Košice a Prešov sú najväčším akcionármi vodární, považujeme preto za prirodzené, ich zastúpenie v orgánoch spoločnosti. Doterajší stav, keď Košice zastúpenie vo vedení VVS nemali, nebol šťastný. Napätie […]

NÁROKY AKCIONÁROV NA VÝNOSY Z VVS SÚ REÁLNE

Desiatky až stovky tisíc EUR získajú každoročne mestá, ktoré sú akcionármi Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti. Vyplýva to z dokumentu, ktorý 5.12.2022 schválilo predstavenstvo vodární. Vedenie vodární tak vychádza v ústrety požiadavkam, ktoré v mene miest a obcí predniesol Klub akcionárov VVS. Predstavenstvo VVS v pondelok schválilo analýzu, ktorej úlohou bolo nájsť riešenie, ako splniť požiadavku akcionárov na primeranú a každoročne garantovanú […]

Máme jasnú víziu v čom vodárne posunúť ďalej

Rozhovor s novým členom predstavenstva Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti Danielom Kratkym Prvýkrát má Klub akcionárov zástupcu v predstavenstve. Ako vnímate tento mandát? .  Do funkcie ma navrhli niekoľkí akcionári vodární, s podporou klubu akcionárov. No momentom, keď dozorná rada rozhodla, že mi mandát vzniká, nemožno už hovoriť, že som zástupcom len Klubu akcionárov a v predstavenstve musím podľa zákona presadzovať záujmy […]

Klub akcionárov bude mať zastúpenie v predstavenstve VVS

Novým členom predstavenstva Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti sa stane Daniel Kratky, člen správnej rady Klubu akcionárov VVS. Rozhodli o tom členovia dozornej rady VVS. Za člena predstavenstva Kratkeho navrhli akcionári VVS s podporou Klubu akcionárov. V zmysle smerníc VVS samotnému rozhodnutiu o menovaní predchádzalo vypočutie (tzv. hearing) členmi dozornej rady a preukázanie odbornej spôsobilosti a nezávislosti kandidáta.  ,,Voľbu do orgánov VVS vnímam […]

Vznikol poradný orgán Klubu akcionárov

Pravidelné garantované vyplácania výnosov akcionárom má v expertnej skupine VVS presadzovať zástupca Klubu akcionárov. Každoročný výnos vyplácaný akcionárom pritom má byť minimálne 10 násobne vyšší, ako výnosy, ktoré Východoslovenská vodárenská spoločnosť vyplácala akcionárom doteraz. To je mandát, ktorý zástupcovi klubu  dal novovytvorený poradný orgán správnej rady Klubu akcionárov na svojom prvom zasadnutí. Tvoria ho starostovia a primátori […]

Vodárne chcú do roka vydávať zamestnancom akcie

Košice (4. júl 2022) – Expertnú skupinu pre prípravu zamestnaneckých akcií vymenoval generálny riaditeľ Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti. Jej úlohou je pripraviť právne a ekonomicky realizovateľný spôsob vydávania zamestnaneckých akcií pre pracovníkov VVS. Majú v nej zastúpenie odborári i akcionári spoločnosti. ,,V otázke prístupu k zamestnancom musíme ísť ďalej, musíme im dať pocit spoluúčasti na riadení firmy, […]

Akcie pre zamestnancov chcú odbory i akcionári

Zamestnanecké akcie, ako benefit pre pracovníkov Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. (VVS), sú predmetom memoranda o porozumení, ktoré dňa 23. júna 2022 podpísali zástupcovia Odborového združenia DREVO LESY VODA (OZ DLV) a Klubu akcionárov VVS (KA). Obe strany ním deklarujú záujem nájsť možnosti vydávania tzv. zamestnaneckých akcií ako benefitu pre zamestnancov. ,,S návrhom zamestnaneckých akcií ako benefitu […]

Konalo sa prvé riadne valné zhromaždenie Klubu akcionárov VVS

23. júna 2022  – Na valnom zhromaždení Klubu akcionárov Východoslovenskej akciovej spoločnosti, a.s., sa akcionári Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., (VVS) združení v Klube akcionárov oboznámili so zákonnými možnosťami, za ktorých  je možné, aby VVS každoročne vyplácala finančné plnenie v súvislosti s ich akcionárskym vzťahom. Jednou z vhodných možností, o ktorej akcionári rokovali, je emisia aj iných cenných papierov […]

Valné zhromaždenie Klubu akcionárov VVS

Vedenie Klubu akcionárov VVS, a.s. zvolalo valné zhromaždenie na dňa 23.06.2022 so začiatkom konania o 12:30 v Congress Hotel Centrum Košice. Na valné zhromaždenie pozýva riadnych členov Klubu akcionárov VVS, ale aj záujemcov a čakateľov o členstvo, nakoľko to Klub vníma ako príležitosť spoznať očakávania aj týchto obcí a miest. Program valného zhromaždenia si môžete prečítať v samotnej pozvánke.