Akcionári vodární navrhujú Košiciam konštruktívny postup

Akcionári Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. (VVS), vyzvali poslancov Košíc, aby  navrhli kandidátov do orgánov VVS. Cieľom je upokojenie vzniknutej situácie okolo VVS, a.s., ktorá  podľa nich poškodzuje spoločnosť. Vyplýva to z listu, ktorý adresoval Klub akcionárov VVS, a.s., o.z. poslancom mestského zastupiteľstva Košíc.

,,S nemalým rozčarovaním, a hlbokým poľutovaním sledujeme v poslednom období boj o pozície vo  Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti. Siaha sa pri ňom k prostriedkom a nástrojom, ktoré nie sú  hodné ani mesta Košice, ani VVS,a.s.“ píše sa hneď v úvode listu.  

,,Mediálne prestrelky, osočovanie, intrigy – to je to, čoho sme svedkami, a čo považujeme za veľmi  nedôstojnú formu komunikácie. Vzniknutý stav poškodzuje samotnú spoločnosť. Každé poškodzovanie  obrazu spoločnosti jej spôsobuje reputačné straty, ktoré je možné vyčísliť v konkrétnych sumách.  Nahliadanie bánk a ďalších obchodných partnerov sa priamo odráža na výške úrokových sadzieb, či  podmienkach obchodných vzťahovupozorňuje Klub akcionárov s tým, že tento stav považuje za  nežiadúci.  

Vyzval preto, aby mestské zastupiteľstvo navrhlo zoznam kandidátov do orgánov VVS, ktorý by bol  pre ostatných akcionárov prijateľný.  

,,Dovoľte mi uistiť Vás, že členovia klubu akcionárov s plnou vážnosťou rešpektujú pozíciu Košíc, ako  najväčšieho akcionára VVS, a.s. a nárok na zástupcu v niektorom z orgánoch VVS, a.s. vnímajú ako  prirodzený, oprávnený a plne ho podporujú. Mesto Košice, ako metropola, má zo všetkých miest a obcí  východného Slovenska najväčší ľudský, aj odborný potenciál. Vychádzajúc z tohto faktu ostatné mestá  a obce oprávnene očakávajú, že Košice navrhnú kandidáta, ktorý do VVS prinesie vysokú odbornosť  a ľudskú vyzretosť a že tak bude pre VVS prínosom. Uchádzame sa preto o pochopenie, že len nekritickú oddanosť k primátorovi Jaroslavovi Polačekovi akcionári nevnímajú od mesta s takým potenciálom,  ako dostatočný kvalifikačný predpoklad“ uvádza sa ďalej v liste.  

Klub akcionárov vyzval Košických poslancov, ku konštruktívnemu prístupu k spoločnému majetku  a požiadal, aby pripravili a schválili krátky zoznam kandidátov (kandidátnu listinu) na pozíciu  v dozornej rade VVS, ktorých bude zastupiteľstvo považovať za odborne, morálne aj osobnostne tak  kvalitných, že za nimi bude stáť. Malo by ísť o kandidátov nespochybniteľných aby boli pre ostatných  akcionárov prijateľní.  

,,Verím, že v takom prípade akcionári nájdu na zástupcovi Košíc zhodu, s rešpektom ho príjmu  v orgánoch VVS, a.s. kde bude dôstojnou formou zastupovať legitímne záujmy vášho mesta a bude tiež  dôveryhodným komunikačným kanálom medzi vedením VVS, a.s. a mestom Košice. Prosím, vnímajte  tento návrh, ako prejav úcty k voličom, ktorých záujmy reprezentujete a ako ústretovú iniciatívu  smerujúcu k upokojeniu stavu okolo Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti,uzatvára Klub  akcionárov list, ktorý podpísal člen správnej rady klubu Daniel J. Krátký.