3. zasadnutie poradného orgánu správnej rady Klubu akcionárov VVS

3. zasadnutie poradného orgánu správnej rady Klubu akcionárov VVS sa uskutoční prezenčnou formou dňa 04.05.2022 (štvrtok) 10:30 s miestom konania vo Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. v Košiciach.